French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Thanh tra đào tạo
  
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TỪ THÁNG 05 ĐẾN 9/2017 2427
2 Kế hoạch thanh tra năm học 2011-2012 1942
3 Kế hoạch công tác năm học 2010-2011 2423


 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập  Liên kết 


 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA