Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Phòng Thanh tra đào tạo
  
Văn bản pháp quy
Filtrer par titres     Affichage # 
# Titre de l'article Clics
1 Luật Giáo dục đại học 2012 102096
2 Luật cán bộ, viên chức có hiệu lực từ 01/01/2012 160759
3 Các quyết định của Bộ liên quan đến hoạt động thanh tra thi 111437
 


 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập 
 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA