French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Thanh tra đào tạo
  
Văn bản pháp quy
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Luật Giáo dục đại học 2012 109969
2 Luật cán bộ, viên chức có hiệu lực từ 01/01/2012 167668
3 Các quyết định của Bộ liên quan đến hoạt động thanh tra thi 119781
 


 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập 
 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA