Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Thông báo
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Công văn triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018 55
2 Công văn v/v tổ chức xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017 74
3 Triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 75
4 Công văn v/v tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016 63
5 Thông tin về việc xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” 43
6 Triển khai kế hoạch sinh viên NCKH năm học 2015-2016 41
7 Thông báo số 1 Hội nghị SV NCKH các trường đại học sư phạm lần VIII năm 2016 41
8 V/v tạm dừng tổ chức xét tặng Giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam" năm 2015 dành cho sinh viên 11
9 Thông báo về việc kí hợp đồng thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014-2015 10
10 Triển khai kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2014-2015 39
11 Thông báo danh sách công trình SV dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ VN" dành cho sinh viên 2014 25
12 V/v Quy định số đề tài gửi tham gia xét giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ VN" năm 2014 17
13 Thông báo về việc nghiệm thu đề tài NCKH của SV năm học 2013-2014 21
14 Thông báo Về việc nhận kinh phí thực hiện đề tài NCKH của SV năm học 2013 – 2014 32
15 Triển khai kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2013-2014 1036
16 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ sinh viên dự thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2013 1006
17 Thông báo danh sách công trình sinh viên dự thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam " 794
18 V/v qui định số công trình gửi tham gia xét GT "Tài năng khoa học trẻ VN" năm 2013 dành cho sinh viên 1981
19 Thông báo về kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH của SV năm học 2012-2013 1999
20 Thông báo về việc nhận kinh phí thực hiện đề tài NCKH của SV năm học 2012 - 2013 2018
21 Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH của Sv năm học 2012 - 2013 1850
22 Thông báo Danh sách công trình gửi dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam" dành cho sinh viên năm 2012 4964
23 Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2011 - 2012 3063
24 Thông báo số 1 - Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường ĐH Sư phạm toàn quốc - lần thứ VI 3857
25 V/v qui định số công trình gửi tham gia xét GT "Tài năng khoa học trẻ VN" năm 2012 dành cho sinh viên 3201
26 Về giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012 7911
27 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2011 - 2012 6571
28 Thông báo Danh sách công trình gửi dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam năm 2011" 2947
29 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2010 - 2011 5640
30 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2009 - 2010 8085
31 Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2008 - 2009 2996


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 405 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười 2017
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5