Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Thông báo
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Kế hoạch tổ chức hoạt động sinh viên NCKH năm học 2021-2022 2561
2 Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021 2695
3 Công văn triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 2576
4 Công văn triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019 2412
5 Công văn v/v tổ chức xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2018 1950
6 Công văn triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018 1782
7 Công văn v/v tổ chức xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017 1606
8 Triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 1518
9 Công văn v/v tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016 1314
10 Thông tin về việc xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” 1245
11 Triển khai kế hoạch sinh viên NCKH năm học 2015-2016 1127
12 Thông báo số 1 Hội nghị SV NCKH các trường đại học sư phạm lần VIII năm 2016 1169
13 V/v tạm dừng tổ chức xét tặng Giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam" năm 2015 dành cho sinh viên 1055
14 Thông báo về việc kí hợp đồng thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014-2015 1069
15 Triển khai kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2014-2015 1121
16 Thông báo danh sách công trình SV dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ VN" dành cho sinh viên 2014 1163
17 V/v Quy định số đề tài gửi tham gia xét giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ VN" năm 2014 1082
18 Thông báo về việc nghiệm thu đề tài NCKH của SV năm học 2013-2014 1143
19 Thông báo Về việc nhận kinh phí thực hiện đề tài NCKH của SV năm học 2013 – 2014 1073
20 Triển khai kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2013-2014 2110
21 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ sinh viên dự thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2013 1959
22 Thông báo danh sách công trình sinh viên dự thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam " 1794
23 V/v qui định số công trình gửi tham gia xét GT "Tài năng khoa học trẻ VN" năm 2013 dành cho sinh viên 3028
24 Thông báo về kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH của SV năm học 2012-2013 3214
25 Thông báo về việc nhận kinh phí thực hiện đề tài NCKH của SV năm học 2012 - 2013 3093
26 Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH của Sv năm học 2012 - 2013 3019
27 Thông báo Danh sách công trình gửi dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam" dành cho sinh viên năm 2012 6020
28 Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2011 - 2012 4146
29 Thông báo số 1 - Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường ĐH Sư phạm toàn quốc - lần thứ VI 4992
30 V/v qui định số công trình gửi tham gia xét GT "Tài năng khoa học trẻ VN" năm 2012 dành cho sinh viên 4271
31 Về giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012 9039
32 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2011 - 2012 7597
33 Thông báo Danh sách công trình gửi dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam năm 2011" 3945
34 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2010 - 2011 6735
35 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2009 - 2010 10048
36 Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2008 - 2009 4036


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 1579 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5