Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Thông báo
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Công văn triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018 207
2 Công văn v/v tổ chức xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017 231
3 Triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 257
4 Công văn v/v tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016 244
5 Thông tin về việc xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” 149
6 Triển khai kế hoạch sinh viên NCKH năm học 2015-2016 109
7 Thông báo số 1 Hội nghị SV NCKH các trường đại học sư phạm lần VIII năm 2016 139
8 V/v tạm dừng tổ chức xét tặng Giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam" năm 2015 dành cho sinh viên 60
9 Thông báo về việc kí hợp đồng thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014-2015 53
10 Triển khai kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2014-2015 107
11 Thông báo danh sách công trình SV dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ VN" dành cho sinh viên 2014 87
12 V/v Quy định số đề tài gửi tham gia xét giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ VN" năm 2014 73
13 Thông báo về việc nghiệm thu đề tài NCKH của SV năm học 2013-2014 78
14 Thông báo Về việc nhận kinh phí thực hiện đề tài NCKH của SV năm học 2013 – 2014 86
15 Triển khai kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2013-2014 1093
16 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ sinh viên dự thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2013 1047
17 Thông báo danh sách công trình sinh viên dự thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam " 845
18 V/v qui định số công trình gửi tham gia xét GT "Tài năng khoa học trẻ VN" năm 2013 dành cho sinh viên 2027
19 Thông báo về kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH của SV năm học 2012-2013 2074
20 Thông báo về việc nhận kinh phí thực hiện đề tài NCKH của SV năm học 2012 - 2013 2080
21 Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH của Sv năm học 2012 - 2013 1908
22 Thông báo Danh sách công trình gửi dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam" dành cho sinh viên năm 2012 5014
23 Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2011 - 2012 3126
24 Thông báo số 1 - Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường ĐH Sư phạm toàn quốc - lần thứ VI 3922
25 V/v qui định số công trình gửi tham gia xét GT "Tài năng khoa học trẻ VN" năm 2012 dành cho sinh viên 3258
26 Về giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012 7994
27 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2011 - 2012 6626
28 Thông báo Danh sách công trình gửi dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam năm 2011" 2999
29 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2010 - 2011 5703
30 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2009 - 2010 8165
31 Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2008 - 2009 3051


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 480 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2017
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31