Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Thông báo
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Công văn triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019 99
2 Công văn v/v tổ chức xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2018 94
3 Công văn triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018 442
4 Công văn v/v tổ chức xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017 490
5 Triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 445
6 Công văn v/v tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016 417
7 Thông tin về việc xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” 291
8 Triển khai kế hoạch sinh viên NCKH năm học 2015-2016 201
9 Thông báo số 1 Hội nghị SV NCKH các trường đại học sư phạm lần VIII năm 2016 251
10 V/v tạm dừng tổ chức xét tặng Giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam" năm 2015 dành cho sinh viên 145
11 Thông báo về việc kí hợp đồng thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014-2015 126
12 Triển khai kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2014-2015 212
13 Thông báo danh sách công trình SV dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ VN" dành cho sinh viên 2014 164
14 V/v Quy định số đề tài gửi tham gia xét giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ VN" năm 2014 160
15 Thông báo về việc nghiệm thu đề tài NCKH của SV năm học 2013-2014 156
16 Thông báo Về việc nhận kinh phí thực hiện đề tài NCKH của SV năm học 2013 – 2014 166
17 Triển khai kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2013-2014 1183
18 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ sinh viên dự thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2013 1119
19 Thông báo danh sách công trình sinh viên dự thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam " 933
20 V/v qui định số công trình gửi tham gia xét GT "Tài năng khoa học trẻ VN" năm 2013 dành cho sinh viên 2123
21 Thông báo về kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH của SV năm học 2012-2013 2196
22 Thông báo về việc nhận kinh phí thực hiện đề tài NCKH của SV năm học 2012 - 2013 2175
23 Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH của Sv năm học 2012 - 2013 2011
24 Thông báo Danh sách công trình gửi dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam" dành cho sinh viên năm 2012 5098
25 Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2011 - 2012 3233
26 Thông báo số 1 - Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường ĐH Sư phạm toàn quốc - lần thứ VI 3994
27 V/v qui định số công trình gửi tham gia xét GT "Tài năng khoa học trẻ VN" năm 2012 dành cho sinh viên 3344
28 Về giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012 8115
29 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2011 - 2012 6712
30 Thông báo Danh sách công trình gửi dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam năm 2011" 3069
31 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2010 - 2011 5786
32 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2009 - 2010 8288
33 Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2008 - 2009 3139


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 1055 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Chín 2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6