Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  
Thông báo
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Kế hoạch sinh viên Nghiên cứu khoa học 2022-2023 5494
2 Kế hoạch tổ chức hoạt động sinh viên NCKH năm học 2021-2022 3589
3 Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021 3800
4 Công văn triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 3342
5 Công văn triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019 3145
6 Công văn v/v tổ chức xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2018 2449
7 Công văn triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018 2136
8 Công văn v/v tổ chức xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017 1923
9 Triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 1850
10 Công văn v/v tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016 1607
11 Thông tin về việc xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” 1526
12 Triển khai kế hoạch sinh viên NCKH năm học 2015-2016 1433
13 Thông báo số 1 Hội nghị SV NCKH các trường đại học sư phạm lần VIII năm 2016 1509
14 V/v tạm dừng tổ chức xét tặng Giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam" năm 2015 dành cho sinh viên 1321
15 Thông báo về việc kí hợp đồng thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014-2015 1355
16 Triển khai kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2014-2015 1380
17 Thông báo danh sách công trình SV dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ VN" dành cho sinh viên 2014 1460
18 V/v Quy định số đề tài gửi tham gia xét giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ VN" năm 2014 1427
19 Thông báo về việc nghiệm thu đề tài NCKH của SV năm học 2013-2014 1430
20 Thông báo Về việc nhận kinh phí thực hiện đề tài NCKH của SV năm học 2013 – 2014 1354
21 Triển khai kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2013-2014 2390
22 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ sinh viên dự thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2013 2238
23 Thông báo danh sách công trình sinh viên dự thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam " 2052
24 V/v qui định số công trình gửi tham gia xét GT "Tài năng khoa học trẻ VN" năm 2013 dành cho sinh viên 3308
25 Thông báo về kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH của SV năm học 2012-2013 3524
26 Thông báo về việc nhận kinh phí thực hiện đề tài NCKH của SV năm học 2012 - 2013 3447
27 Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH của Sv năm học 2012 - 2013 3368
28 Thông báo Danh sách công trình gửi dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam" dành cho sinh viên năm 2012 6380
29 Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2011 - 2012 4458
30 Thông báo số 1 - Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường ĐH Sư phạm toàn quốc - lần thứ VI 5409
31 V/v qui định số công trình gửi tham gia xét GT "Tài năng khoa học trẻ VN" năm 2012 dành cho sinh viên 4584
32 Về giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012 9369
33 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2011 - 2012 7916
34 Thông báo Danh sách công trình gửi dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam năm 2011" 4351
35 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2010 - 2011 7102
36 Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2009 - 2010 10612
37 Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2008 - 2009 4345


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 1233 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5