Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Phòng Thanh tra đào tạo
  
Filtrer par titres     Affichage # 
# Titre de l'article Clics
1 Văn hóa giao tiếp trong hoạt động thanh tra 2962
2 Luật thanh tra năm 2010 có nhiều điểm mới so với Luật Thanh tra năm 2004 2142
3 (07/12/2011)-Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2011-2012 1683
4 Chuyện thanh tra Ủy quyền 2443
5 Ủy quyền thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp THPT 2011 2312
6 Lập 63 đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2056


 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập  Liên kết 


 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA