Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Phòng Thanh tra đào tạo
  
Tin thanh tra giáo dục
Filtrer par titres     Affichage # 
# Titre de l'article Date Clics
1 Văn hóa giao tiếp trong hoạt động thanh tra Mercredi, 21 Mars 2012 3938
2 Luật thanh tra năm 2010 có nhiều điểm mới so với Luật Thanh tra năm 2004 Mardi, 03 Janvier 2012 2937
3 (07/12/2011)-Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2011-2012 Mercredi, 07 Décembre 2011 2173
4 Chuyện thanh tra Ủy quyền Vendredi, 17 Juin 2011 2974
5 Ủy quyền thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp THPT 2011 Mercredi, 04 Mai 2011 2821
6 Lập 63 đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT Dimanche, 01 Mai 2011 2598


 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập 
 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA