French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Thanh tra đào tạo
  
Tin thanh tra giáo dục
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Văn hóa giao tiếp trong hoạt động thanh tra Thứ tư, 21 Tháng 3 2012 4508
2 Luật thanh tra năm 2010 có nhiều điểm mới so với Luật Thanh tra năm 2004 Thứ ba, 03 Tháng 1 2012 3333
3 (07/12/2011)-Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2011-2012 Thứ tư, 07 Tháng 12 2011 2518
4 Chuyện thanh tra Ủy quyền Thứ sáu, 17 Tháng 6 2011 3341
5 Ủy quyền thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp THPT 2011 Thứ tư, 04 Tháng 5 2011 3172
6 Lập 63 đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT Chủ nhật, 01 Tháng 5 2011 2983


 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập 
 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA