Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Phòng Thanh tra đào tạo
  
Tin thanh tra giáo dục
title Filter     显示数 
# 文章标题 日期 点击数
1 Văn hóa giao tiếp trong hoạt động thanh tra 周三, 2012年 03月 21日 4627
2 Luật thanh tra năm 2010 có nhiều điểm mới so với Luật Thanh tra năm 2004 周二, 2012年 01月 03日 3400
3 (07/12/2011)-Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2011-2012 周三, 2011年 12月 07日 2609
4 Chuyện thanh tra Ủy quyền 周五, 2011年 06月 17日 3424
5 Ủy quyền thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp THPT 2011 周三, 2011年 05月 04日 3252
6 Lập 63 đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT 周日, 2011年 05月 01日 3057


 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập 
 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA