Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Kết quả Nghiên cứu Khoa học

Kết quả NCKH của giảng viên khoa CNTT

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Danh sách bài báo năm 2013 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 896
2 Danh sách bài báo năm 2012 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 701
3 Danh sách bài báo năm 2011 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 653
4 Danh sách bài báo năm 2010 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 614
5 Danh sách bài báo năm 2009 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 658


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v kiểm tra lịch thi Hk2/2022

Thông báo sinh viên kiểm tra lịch thi cá nhân và điều chỉnh nếu có sai sót thông tin, sinh viên liên hệ tại Phòng KT&ĐBCL. Lịch thi tại cổng thông tin: hhtt://online.hcmue.edu.vn.hạn chót ngày từ ngày ra thông báo đến trước tuần thi 1...