Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Kết quả Nghiên cứu Khoa học

Kết quả NCKH của giảng viên khoa CNTT

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Danh sách bài báo năm 2013 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 772
2 Danh sách bài báo năm 2012 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 583
3 Danh sách bài báo năm 2011 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 543
4 Danh sách bài báo năm 2010 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 515
5 Danh sách bài báo năm 2009 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 564


 Tin mới cập nhật 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2020-2021

Sinh viên đủ điều kiện đăng ký học phần TTSP 1 hoặc TTSP 2 có nguyện vọng tham gia theo kế hoạch cá nhân thì đăng ký tại khoa kèm theo đơn từ ngày 20/10/2020 đến ngày 25/10/2020 . Sinh viên tải mẫu đơn