Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Kết quả Nghiên cứu Khoa học

Kết quả NCKH của giảng viên khoa CNTT

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Danh sách bài báo năm 2013 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 744
2 Danh sách bài báo năm 2012 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 551
3 Danh sách bài báo năm 2011 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 511
4 Danh sách bài báo năm 2010 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 491
5 Danh sách bài báo năm 2009 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 540


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v đăng ký học phần HK2 (2019-2020) và trả nợ HP

Khoa thông báo đến các bạn sinh viên việc sau:   Về việc ký đơn nâng sỉ số hay mở thêm học phần, nếu sinh viên chưa kịp đăng ký hay nợ học phần (dành cho sinh viên các khóa từ K42 , K41, K40 . trờ về trước)  cần mở thêm sĩ số hay...