Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  
Văn bản pháp quy
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023 1107
2 Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022 1146
3 Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021 1102
4 CV số 32/HĐGSNN - Thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg 1068
5 Thông tư số: 06/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ xung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở 1515
6 Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019 737
7 Giới thiệu nội dung của Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học 758
8 Danh mục các Tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đông chức danh Giáo sư Nhà nước năm 2017 3099
9 Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT: Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" 2985
10 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 2655


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 2273 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Sáu 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30