Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Công tác cán bộ Thông tin tuyển dụng
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa Toán - Tin 9145
2 Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa Tiếng Nhật 8331
3 Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa Ngữ văn 8540
4 Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa Khoa học Giáo dục 8160
5 Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa Giáo dục Mầm non 4785
6 Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa Sinh học 6672
7 Thông báo tuyển dụng biên tập viên Nhà xuất bản 2422
8 Thông báo tuyển dụng chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp 2133
9 Thông báo tuyển dụng giảng viên và giáo viên thực hành khoa Vật lý 2319
10 Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa Địa lý 1869
11 Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa Giáo dục Thể chất 1850
12 Thông báo tuyển dụng chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp 1649
13 Thông báo tuyển dụng chuyên viên trường Trung học Thực hành 1838
14 Thông báo tuyển dụng chuyên viên phòng Công tác Chính trị và Học sinh Sinh viên 1655
15 Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa tiếng Hàn Quốc 1766
16 Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa Hóa học 2123
17 Thông báo tuyển dụng chuyên viên phòng Sau Đại học 1625
18 Thông báo tuyển dụng biên tập viên Nhà xuất bản 1743
19 Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa tiếng Anh 1576
20 Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa Toán - Tin 1541