Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Các thông báo/kết quả về Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa, trường, trong nước và Quốc tế của Giảng viên

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Đăng ký Đề tài NCKH Giảng viên 2012
 


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v lấy ý kiến người học, sinh viên Học kỳ 1 2020-2021

  Khoa thông báo về việc gia hạn thời gian lấy ý kiến cho sinh viên có thể thực hiện đầy đủ việc khảo sát của mình. Thông báo sẽ được đăng tải trên trang