Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Tin tức Hội thảo

Các thông tin đến hội nghị - hội thảo chuyên ngành CNTT trong và ngoài nước

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 ELATE2013 - The 5th Workshop on e-Learning Architecture and Technology 288
2 ICCCI2012 - 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technoligies and Applicatons 3153
3 CFP của hội nghị ICTACS 2011 2782
4 ELATE2011 - The 4th Workshop on e-Learning Architecture and Technology 2043
5 Hội thảo CNTT 2010 Trường Đại học Đà Lạt 2528
6 ELATE 2008 1170


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v kiểm tra lịch thi Hk2/2022

Thông báo sinh viên kiểm tra lịch thi cá nhân và điều chỉnh nếu có sai sót thông tin, sinh viên liên hệ tại Phòng KT&ĐBCL. Lịch thi tại cổng thông tin: hhtt://online.hcmue.edu.vn.hạn chót ngày từ ngày ra thông báo đến trước tuần thi 1...