Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Kết quả tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non và ngành Giáo dục Đặc biệt ngày 27/9/2014 PDF. In Email
Thứ sáu, 03 Tháng 10 2014 15:13

Kết quả thi Mầm non tại Bách Việt: tại đây

Kết quả thi ngành GDĐB: tại đây

 
Kết quả thi tuyển sinh GDTH hệ Vừa làm vừa học tại Thủ Đức PDF. In Email
Thứ hai, 05 Tháng 1 2015 16:41

Kết quả tại đây

 
Lịch thi lại Anh Văn cho các lớp hệ VLVH tại TP.HCM dời lại đến tháng 03/2015 PDF. In Email
Thứ sáu, 09 Tháng 1 2015 16:45

Lịch thi lại Anh Văn cho các lớp hệ VLVH tại TP.HCM dời lại đến tháng 03/2015