Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Kết quả tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non và ngành Giáo dục Đặc biệt ngày 27/9/2014 PDF. In Email
Thứ sáu, 03 Tháng 10 2014 15:13

Kết quả thi Mầm non tại Bách Việt: tại đây

Kết quả thi ngành GDĐB: tại đây

 
Kết quả thi tuyển sinh GDTH hệ Vừa làm vừa học tại Thủ Đức PDF. In Email
Thứ hai, 05 Tháng 1 2015 16:41

Kết quả tại đây

 
Lịch thi lại Anh Văn cho các lớp hệ VLVH tại TP.HCM dời lại đến tháng 03/2015 PDF. In Email
Thứ sáu, 09 Tháng 1 2015 16:45

Lịch thi lại Anh Văn cho các lớp hệ VLVH tại TP.HCM dời lại đến tháng 03/2015

 
Lịch ôn tập và thi của các ngành Sư phạm Toán VB2, ngành GDTH VB2, ngành Tâm lí học VB2, ngành GDMN liên thông. PDF. In Email
Thứ hai, 25 Tháng 5 2015 08:31

Ngành Sư phạm Toán VB2: tại đây

Ngành Giáo dục Tiểu học VB2: tại đây

Ngành Tâm lý học VB2: tại đây

Ngành Giáo dục Mầm non Liên thông: tại đây