Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Thông tư 46 PDF. In Email
Thứ tư, 09 Tháng 1 2013 08:18

Xem tại đây

 
Qui chế Thực tập Sư phạm bổ sung Ngành Quản lí Giáo dục & Mẫu biểu đánh giá PDF. In Email
Thứ hai, 19 Tháng 12 2011 07:40

Qui chế Thực tập Sư phạm bổ sung Ngành Quản lí Giáo dục & Mẫu biểu đánh giá

Ngày ban hành :                    . Quyết định ban hành :

Dạng dữ liệu : File DOC. Độ dài 18 trang.

 
Mẫu mời giảng PDF. In Email
Thứ bảy, 15 Tháng 10 2011 00:00

Xem và tải về

 
Công văn 310 - Quy định về việc trả nợ học phần PDF. In Email
Thứ hai, 19 Tháng 9 2011 16:41

Kính gởi các ông (bà) trưởng khoa, trưởng bộ môn Tiếng Nhật, tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ, tổ trưởng tố Nữ Công.

Công văn về việc trả nợ học phầnmẫu biểu đính kém

Ngày ban hành : 16/09/2011. Số : 310/ĐHSP-ĐT

Dạng dữ liệu : pdf.

 
Qui Chế Đào Tạo Tín Chỉ PDF. In Email
Thứ năm, 15 Tháng 9 2011 09:14


Qui chế của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo

Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống Tín chỉ

Ngày ban hành : 15/08/2007. Quyết định ban hành : 43/2007/QĐ-BGDĐT

Dạng dữ liệu : File DOC. Độ dài 16 trang.

 

Qui chế của Trường ĐHSP TP.HCM

Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống Tín chỉ

Ngày ban hành : 07/06/2010. Quyết định ban hành : 756/QĐ-ĐHSP

Dạng dữ liệu : File DOC. Độ dài 16 trang.

 
 Đăng Nhập  Truy Cập 

 Tư Liệu Tham Khảo 

1269939851_applications-office