Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Sinh Viên Đào Tạo Cử Nhân
Mục Tiêu Đào Tạo PDF. In Email
Thứ hai, 29 Tháng 3 2010 07:25

tlgd3Mục tiêu chung:
Đào tạo cử nhân sư phạm tâm lý học – giáo dục học có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy, nghiên cứu tâm lý học – giáo dục học và tư vấn tâm lý giáo dục tại các trường học, các trung tâm, hoặc làm việc  tại các cơ quan, đoàn thể xã hội. Ngoài ra sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học tiếp ở các bậc học cao hơn trong cùng lĩnh vực khoa học.

Mục tiêu cụ thể

  • Đào tạo cử nhân sư phạm tâm lý học – giáo dục học đạt được yêu cầu về trình độ chuyên môn và đạo đức cụ thể như sau:Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân.Có kiến thức cơ bản, hệ thống về tâm lý học - giáo dục học và kỹ năng tương ứng.Sử dụng một số phương pháp nghiên cứu tâm lý học, giáo dục học và ứng dụng vào công việc chuyên môn, đời sống.
  • Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân sư phạm tâm lý học – giáo dục học có thể làm được các công việc như:Giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực tâm lý học, giáo dục học ở các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ nhân viên ngành giáo dục.Nghiên cứu tâm lý học - giáo dục học ở các cơ sở nghiên cứu và trường học.Tư vấn tâm lý - giáo dục tại các trường học, các trung tâm, các cơ quan, đoàn thể xã hội và có thể làm các công tác khác có liên quan đến lĩnh vực tâm lý - giáo dục.Có khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ  hoặc có thể học sau đại học khi có đủ điều kiện.
 Đào Tạo Cử Nhân

Mục Tiêu Đào Tạo

tlgd3Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân sư phạm tâm lý học – giáo dục học có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy, nghiên cứu tâm lý học – giáo dục học và tư vấn tâm lý giáo dục tại các trường học, các trung tâm, hoặc làm...

Đào Tạo Thạc Sĩ

Chiêu sinh lớp hoàn chỉnh kiến thức quản lý giáo dục học năm 2017

Nhằm tạo điều kiện cho những người có nhu cầu (học viên đã tốt nghiệp đại học các hệ đào tạo không thuộc ngành Quản lý giáo dục) thi vào chương trình Thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục. Thông báo chi tiết xem bên giới. ...
 

 Học Thuật 

Học qua vấn đề và dự án - Cũ mà mới


  - Dương Trọng Tấn- Học thông qua làm ở Phần Lan. Xu hướng sử dụng ngày càng nhiều phương pháp học qua vấn...

Tự do khám phá, nhận thức, trải nghiệm: Câu chuyện của giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam hoàn toàn có thể đào tạo được những học sinh thông minh, xuất sắc, trí tuệ. Nhưng có lẽ phải...
 

 Lượng Truy Cập