Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Cán bộ cơ hữu Cựu cán bộ - giảng viên


Hoàng Trường Giang PDF. In Email
Hoàng Trường Giang
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Chức vụ cao nhất tại Khoa: Phó Trưởng Khoa (2010 - 2013)
Phụ trách: Văn học thiếu nhi...
Ghi chú: Chuyển công tác (11/2013)
Đọc thêm...
 
Trương Thị Thu Vân PDF. In Email
Trương Thị Thu Vân
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Thạc sỹ
Chức vụ cao nhất tại Khoa: Phó Trưởng Khoa (2001 - 2010)
Phụ trách: Các môn Tiếng Việt thực hành, LL&PPDH Tiếng Việt,...
Đọc thêm...
 
Phan Thị Hằng PDF. In Email
Phan Thị Hằng
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Thạc sỹ
Phụ trách: Các môn LLDH Toán...
Ghi chú: Nghỉ hưu (2010)
Đọc thêm...
 
Phan Thanh Liên PDF. In Email
Phan Thanh Liên
Chức danh, học vị: Giảng viên chính
Phụ trách: Môn LLDH Thể dục
Ghi chú: Nghỉ hưu (2008)
Đọc thêm...
 
Đậu Thế Cấp PDF. In Email
Đậu Thế Cấp
Chức danh, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ
Chức vụ cao nhất tại Khoa: Phó Trưởng Khoa (2001-2005)
Phụ trách: Các môn Toán cơ bản...
Ghi chú: Chuyển công tác (2005)
Đọc thêm...
 
Nguyễn Bích Ngọc PDF. In Email
Nguyễn Bích Ngọc

Chức vụ cao nhất tại Khoa: Phó Trưởng Khoa (1998-2000)
Ghi chú: Nghỉ hưu
Đọc thêm...
 
Dương Lương Sơn PDF. In Email
Dương Lương Sơn
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ
Chức vụ cao nhất tại Khoa: Trưởng Khoa (1995-1999)
Ghi chú: Chuyển công tác (2000)
Đọc thêm...
 
Lê Thị Thanh Chung PDF. In Email
Lê Thị Thanh Chung
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ
Chức vụ cao nhất tại Khoa: Chủ tịch Công đoàn Khoa (2009 - 2012)
Phụ trách: Lý luận giáo dục tiểu học, LL&PPDH Đạo đức...
Đọc thêm...
 
Vũ Thị Ân PDF. In Email
Vũ Thị Ân
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ
Chức vụ cao nhất tại Khoa: Trưởng Khoa (2001-2010)
Phụ trách: Các môn Từ vựng, Ngữ âm tiếng Việt...
Ghi chú: Nghỉ hưu (2010)
Đọc thêm...
 
Lê Đình Thông PDF. In Email
Lê Đình Thông
Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ
Phụ trách: Các môn Giáo dục học...
Ghi chú: Chuyển công tác (2010)
Đọc thêm...
 
Phạm Thị Thu Hà PDF. In Email
Phạm Thị Thu Hà
Chức danh, học vị: Giảng viên
Ghi chú: Chuyển công tác (2006)
Đọc thêm...
 
Đinh Công Chủ PDF. In Email
Đinh Công Chủ
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Thạc sỹ

Ghi chú: Chuyển công tác

Đọc thêm...
 
Nguyễn Văn Lộc PDF. In Email
Nguyễn Văn Lộc
Chức danh, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ
Chức vụ cao nhất tại Khoa: Trưởng Khoa (2000)
Ghi chú: Chuyển công tác (2001)
Đọc thêm...
 Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội