Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Thông tin đào tạo Ngoài chính quy - Kết quả hệ ngoài chính quy


NCQ: Điểm giữa kì Hình học, lớp Bến Tre K3 PDF. In Email
Thứ sáu, 31 Tháng 7 2015 11:14

Điểm giữa kì (30%) học phần Hình học, lớp Bến Tre K3

 

STT Mã số SV Họ tên Điểm chữ Ghi chú
1 791 Lương Trường An 5 Năm
2 792 Phạm Thị Diễm Châu 10 Mười
3 793 Nguyễn Thùy Tâm Châu 9 Chín
4 794 Trương Chí Công 7 Bảy
5 795 Lê Thị Thùy Dương 5 Năm
6 796 Nguyễn Hạnh Dung 8 Tám
7 797 Trương Thị Đào 5 Năm
8 798 Võ Phúc Hậu 7 Bảy
9 799 Cao Thị Thúy Hằng 5 Năm
10 800 Lê Hồng Hạnh 7 Bảy
11 801 Lê Thị Mỹ Hạnh 8 Tám
12 802 Tô Chí Hải 7 Bảy
13 803 Lê Nguyễn Thanh Vân Hồng 8 Tám
14 804 Nguyễn Thị Bé Hương 8 Tám
15 805 Bùi Thị Kim Khoa 6 Sáu
16 806 Trần Thị Thúy Kiều 8 Tám
17 807 Nguyễn Thị Lan 7 Bảy
18 808 Nguyễn Thị Ngọc 7 Bảy
19 809 Phạm Thị Mỹ Lệ 7 Bảy
20 810 Nguyễn Thị Hồng Liên 7 Bảy
21 811 Nguyễn Thị Khánh Linh 7 Bảy
22 812 Bùi Võ Tuyết Ngân 7 Bảy
23 813 Nguyễn Thị Thảo Nghi 7 Bảy
24 814 Lê Thị Bích Ngọc 7 Bảy
25 815 Mai Chí Nguyện 7 Bảy
26 816 Hồ Thanh Nhàn 8 Tám
27 817 Vũ Thị Huỳnh Như 7 Bảy
28 818 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 7 Bảy
29 819 Nguyễn Hoài Phương CT Cấm thi
30 820 Võ Thị Ngọc Phụng 7 Bảy
31 821 Nguyễn Quốc Phương Quyên 6 Sáu
32 822 Nguyễn Thanh Sơn 6 Sáu
33 823 Phan Thị Hồng Thắm 9 Chín
34 824 Trần Thị Lệ Thanh 7 Bảy
35 825 Nguyễn Thị Lan Thanh 6 Sáu
36 826 Phạm Thị Xuân Thảo 7 Bảy
37 827 Nguyễn Phương Thảo 7 Bảy
38 828 Trần Thị Lệ Thơ 7 Bảy
39 829 Hồ Thị Thơ 8 Tám
40 830 Nguyễn Thị Kim Thúy 6 Sáu
41 831 Trần Thị Thùy Trang 8 Tám
42 832 Nguyễn Diễm Trinh 6 Sáu
43 833 Võ Thị Tuyền 7 Bảy
44 834 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 7 Bảy
45 835 Chung Tấn Tỷ 7 Bảy
46 836 Trần Ngọc Phương Uyên 7 Bảy
47 837 Lữ Thị Thùy Vân CT Cấm thi
48 838 Nguyễn Thị Xuyên 7 Bảy
49 839 Trần Phương Hải Yến 6 Sáu
50 840 Huỳnh Thị Nguyệt Yến CT Cấm thi
51 710 Nguyễn Thúy An 7 Bảy
52 712 Lê Thị Hồng Cẩm 7 Bảy
53 716 Hồ Thị Bé Diễm 6 Sáu
54 719 Lê Ngọc Duyên 4 Bốn
55 721 Nguyễn Thanh Giang 7 Bảy
56 723 Phạm Thị Thúy Hằng 7 Bảy
57 725 Nguyễn Thị Hồng Hạnh CT Cấm thi
58 728 Hồ Thị Trúc 7 Bảy
59 729 Phùng Thị Ngọc 5 Năm
60 731 Nguyễn Hữu Hiển 7 Bảy
61 733 Huỳnh Thị 7 Bảy
62 734 Nguyễn Thị Diễm Hương 7 Bảy
63 735 Hồ Thiên Hương 7 Bảy
64 738 Bùi Thị Diễm Kiều 7 Bảy
65 744 Hoàng Khánh Linh 7 Bảy
66 745 Nguyễn Thị Trúc Linh 7 Bảy
67 747 Nguyễn Thị Loan 5 Năm
68 748 Đặng Kim Ngân 7 Bảy
69 749 Phạm Thị Kim Ngân 7 Bảy
70 750 Nguyễn Thị Ngọc Kim Ngân 7 Bảy
71 753 Nguyễn Thị Ngọc CT Cấm thi
72 754 Phạm Thị Hồng Ngọc 7 Bảy
73 757 Nguyễn Thị Nhanh 6 Sáu
74 759 Nguyễn Thị Ý Nhi 8 Tám
75 760 Trương Thị Bảo Như 7 Bảy
76 761 Nguyễn Thị Cẩm Như 7 Bảy
77 764 Huỳnh Thị Kim Phấn 7 Bảy
78 765 Nguyễn Thị Phương 7 Bảy
79 767 Trần Duy Phước 7 Bảy
80 769 Nguyễn Thị Quyên 7 Bảy
81 771 Huỳnh Thị Ngọc Son CT Cấm thi
82 774 Nguyễn Quế Thanh 8 Tám
83 777 Lê Phương Thảo 8 Tám
84 778 Bùi Ngọc Thảo 8 Tám
85 781 Nguyễn Thị Kim Thi 8 Tám
86 784 Lê Thị Anh Thư 7 Bảy
87 785 Trần Thị Diễm Thúy CT Cấm thi
88 787 Huỳnh Đoàn Phương Thy 7 Bảy
89 788 Võ Công Tiến 9 Chín
90 789 Võ Thị Cẩm Tiên 7 Bảy
91 790 Nguyễn Minh Trang 6 Sáu
92 793 Nguyễn Nhựt Trường 7 Bảy
 
NCQ: Kết quả tốt nghiệp VLVH tháng 6/2015 PDF. In Email
Thứ sáu, 17 Tháng 7 2015 08:14

Kết quả thi tốt nghiệp hệ VLVH ngành Giáo dục Tiểu học, đợt tháng 6 năm 2015, đã được niêm yết tại bảng tin Phòng Đào tạo, lầu 1 dãy A, 280 An Dương Vương.

Các học viên ở xa có thể tra cứu tại đây: http://gdth.hcmup.edu.vn/ncq/diemthi/tradiem.php

 
NCQ: Điểm giữa kì LLDH Toán 2, lớp Thủ Đức K6 PDF. In Email
Thứ năm, 12 Tháng 2 2015 03:31

Điểm giữa kì (30%) học phần LLDH Toán 2, lớp Thủ Đức K6

STT Mã số SV Họ tên Điểm số Điểm chữ
1 .505 Trần Minh Khôi 6 Sáu
2 .641 Thái Thị An 5 Năm
3 .642 Vũ Nguyễn Thúy An 4 Bốn
4 .643 Châu Lê An 4 Bốn
5 .645 Phạm Trương Thúy An 6 Sáu
6 .648 Lê Thị Ngọc Ánh 6 Sáu
7 .649 Nguyễn Thị Ngọc Châu 6 Sáu
8 .650 Đinh Thị Diệp CT Cấm thi
9 .651 Lê Thị Thùy Dương 7 Bảy
10 .654 Phạm Thị Mỹ Dung 7 Bảy
11 .655 Nguyễn Huỳnh Bảo Dung 5 Năm
12 .657 Phạm Ngọc Thùy Dung 4 Bốn
13 .659 Nguyễn Ngọc Đàn 3 Ba
14 .660 Hà Thị Anh Đào 5 Năm
15 .661 Hồ Thị Điệp 5 Năm
16 .663 Võ Ngọc Giàu 5 Năm
17 .664 Ma Thị Ngọc Hân 4 Bốn
18 .665 Bùi Thị Hằng 5 Năm
19 .668 Trần Thị Thu Hạnh 6 Sáu
20 .669 Lê Trần Mỹ Hạnh 5 Năm
21 .670 Trịnh Thị Thu Hà 4 Bốn
22 .678 Trần Thị Hiệp 4 Bốn
23 .679 Nguyễn Thị Hiệp 6 Sáu
24 .681 Phan Văn Hiếu 4 Bốn
25 .682 Lê Thị Kim Hồng 6 Sáu
26 .684 Nguyễn Lê Yến Hồng 5 Năm
27 .685 Phạm Dương Bích Hợp 4 Bốn
28 .686 Nguyễn Thị Bích Hòa 5 Năm
29 .687 Trần Thị Ngọc Hòa 6 Sáu
30 .688 Phùng Thị Mai Hương 6 Sáu
31 .689 Trần Thanh Hương 5 Năm
32 .690 Bùi Thị Diễm Hương 5 Năm
33 .691 Đỗ Thị Minh Hương 6 Sáu
34 .692 Trần Thu Hương 5 Năm
35 .694 Đặng Thị Hường 5 Năm
36 .695 Phạm Thị Ái Hữu 7 Bảy
37 .696 Nguyễn Thị Hồng Huệ 6 Sáu
38 .697 Đặng Duy Hùng 5 Năm
39 .698 Phan Thị Bích Huyền 5 Năm
40 .699 Hồ Thị Mỹ Huyên 5 Năm
41 .700 Ngô Thị Khuyên 5 Năm
42 .701 Nguyễn Phương Kiều 5 Năm
43 .703 Đặng Thị Oanh Kiều 4 Bốn
44 .704 Nguyễn Bé Kiều 5 Năm
45 .705 Nguyễn Thị Phương Lan 5 Năm
46 .708 Nguyễn Hoàng Ngọc Lan 7 Bảy
47 .709 Nguyễn Thụy Yến Lan 5 Năm
48 .710 Hoàng Ngọc Tuyết Lê 4 Bốn
49 .712 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh 6 Sáu
50 .713 Trần Võ Phương Linh 5 Năm
51 .715 Nguyễn Thảo Linh 5 Năm
52 .716 Tống Thị Mai Linh 8 Tám
53 .719 Lê Nguyễn Thúy Lộc 5 Năm
54 .720 Trần Thị Mỹ Loan 5 Năm
55 .721 Võ Huỳnh Minh Loan 6 Sáu
56 .723 Nguyễn Huỳnh Đức Lợi 5 Năm
57 .724 Nguyễn Thị Ngọc Lợi 6 Sáu
58 .727 Đinh Thị Thúy Mừng 7 Bảy
59 .728 Phan Hoàng My 5 Năm
60 .729 Ngô Thị Hoàng Mỹ 8 Tám
61 .730 Vũ Hải Nam 6 Sáu
62 .732 Trần Thanh Nga 5 Năm
63 .735 Nguyễn Thị Kim Ngân 5 Năm
64 .736 Nguyễn Thị Kim Ngân 5 Năm
65 .737 Võ Phạm Hoàng Bảo Ngân 5 Năm
66 .739 Nguyễn Thị Bích Ngọc CT Cấm thi
67 .740 Bạch Ngọc 6 Sáu
68 .743 Phạm Nguyễn Thảo Nguyên 5 Năm
69 .746 Lê Lý Yến Nhi 5 Năm
70 .748 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 5 Năm
71 .749 Mai Phương Hồng Nhung 6 Sáu
72 .752 Nguyễn Khánh Hoàng Oanh 6 Sáu
73 .753 Lương Huỳnh Ngọc Phong 4 Bốn
74 .754 Lê Thị Kim Phượng 7 Bảy
75 .755 Võ Thanh Phương 5 Năm
76 .758 Huỳnh Nguyễn Ngọc Sơn 5 Năm
77 .760 Ngô Thị Thân 7 Bảy
78 .763 Phạm Ngọc Thiên Thanh 7 Bảy
79 .764 Phạm Phương Thanh 5 Năm
80 .766 Nguyễn Thị Thảo 5 Năm
81 .768 Lê Thanh Thảo 7 Bảy
82 .773 Đỗ Thị Hoài Thương 5 Năm
83 .774 Cao Thị Thu 3 Ba
84 .775 Mai Thị Ngọc Thu 6 Sáu
85 .777 Nguyễn Thị Hồng Thủy 5 Năm
86 .779 Phạm Ngọc Thủy Tiên CT Cấm thi
87 .780 Phạm Thị Cẩm Tiên 5 Năm
88 .784 Trần Thị Minh Trâm 5 Năm
89 .785 Nguyễn Phương Quỳnh Trâm 7 Bảy
90 .787 Nguyễn Thị Huyền Trân 5 Năm
91 .788 Phạm Thị Thu Trang 6 Sáu
92 .789 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 6 Sáu
93 .790 Nguyễn Thị Hà Huyền Trang 6 Sáu
94 .791 Nguyễn Thị Quỳnh Trang CT Cấm thi
95 .792 Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh 6 Sáu
96 .793 Cao Ngọc Phương Trinh 5 Năm
97 .794 Đào Thị Tuyết Trinh 6 Sáu
98 .795 Trương Thanh Trúc 6 Sáu
99 .796 Hồ Ngọc Thanh Trúc 4 Bốn
100 .797 Phan Thị Thanh Trúc 4 Bốn
101 .798 Nguyễn Thanh Trúc 5 Năm
102 .804 Nguyễn Thụy Thanh Tuyền 6 Sáu
103 .805 Nguyễn Thanh Tuyền 6 Sáu
104 .806 Phạm Thị Tý 5 Năm
105 .809 Trần Thị Hồng Vân 3 Ba
106 .810 Hứa Hoàng Hạ Vân 4 Bốn
107 .811 Trần Thị Thu Vân 6 Sáu
108 .812 Nguyễn Thị Ngọc Vân 5 Năm
109 .814 Huỳnh Thị Hồng Vân 6 Sáu
110 .815 Nguyễn Hoàng Vinh 4 Bốn
111 .816 Nguyễn Thị Yến Vy 5 Năm
112 .817 Huỳnh Thái Trang Vy 4 Bốn
113 .818 Lê Thị Hồng Xuân 5 Năm
114 .820 Phạm Thị Thu Yến 6 Sáu
115 .821 Nguyễn Thị Thanh Yên 7 Bảy
116 .927 Đinh Bạt Thuận 6 Sáu
117 .960 Lâm Hân 3 Ba
118 .967 Bùi Phượng Diễm Thúy 4 Bốn
119 .888 Lâm Thị Ngọc Hiếu 5 Năm
120 1294 Kiều Công Đông 5 Năm
121 1296 Hà Thị Gái 5 Năm
122 1328 Lê Thị Mận 5 Năm
123 1337 Võ Thị Kim Ngọc 5 Năm
124 .588 Nguyễn Thị Tuyết Thanh 5 Năm
125 1169 Nguyễn Thị Hường 4 Bốn
 
NCQ: Điểm giữa kỳ LLDH Toán 1 - Quận 9 K5 PDF. In Email
Thứ hai, 22 Tháng 12 2014 13:06

Điểm giữa kỳ (30%) học phần LLDH Toán 1, lớp Quận 9 K5

 

Đọc thêm...
 
NCQ: Kết quả thi tốt nghiệp NCQ 24/8/2014 PDF. In Email
Thứ hai, 27 Tháng 10 2014 10:40

Kết quả thi tốt nghiệp ngày 24/8/2014 của lớp Bách Việt 2 và các học viên thi ghép đã được niêm yết tại bảng tin Phòng Đào tạo. Học viên trực tiếp đến lầu 1, dãy A, cơ sở 280 An Dương Vương để xem điểm.

Công cụ tra cứu điểm http://gdth.hcmup.edu.vn/ncq/diemthi/tradiem.php chỉ có giá trị tham khảo, không có giá trị thay thế bảng điểm Phòng Đào tạo niêm yết.

 
«Bắt đầuLùi123456Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 6

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội