Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Tư liệu tham khảo Giới thiệu sách
Quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ GV tiểu học PDF. In Email
Thứ tư, 24 Tháng 8 2011 02:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
––––––

Số: 48/2000/QĐ-BGD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ,
XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN - NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiểu học,

 

Đọc thêm...
 
Điều lệ Trường tiểu học PDF. In Email
Thứ tư, 24 Tháng 8 2011 02:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ

Trường tiểu học

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT

ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Ch­ương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quản lí nhà trường; chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội.

2. Điều lệ này áp dụng cho trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trường chuyên biệt; cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục cấp tiểu học.

Điều 2.  Vị trí trư­ờng tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân

Trường tiểu học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Đọc thêm...
 
Ngữ pháp văn bản và luyện tập làm văn PDF. In Email
Thứ tư, 06 Tháng 4 2011 21:44

           Tác giả: Nguyễn Thị Ly Kha. NXB Giáo dục 2007, 2009, 232p. 

       Ngữ pháp văn bản và luyện tập làm văn là tài liệu dành cho sinh viên, giáo viên ngữ văn, giáo viên tiểu học, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về ngữ pháp văn bản và ứng dụng của ngữ pháp văn bản với dạy học phân môn Tập làm văn ở tiểu học và trung học cơ sở.

Đọc thêm...
 
Ngữ pháp tiếng Việt (dùng cho sinh viên, giáo viên ngành giáo dục tiểu học) PDF. In Email
Thứ sáu, 25 Tháng 3 2011 11:07

      Tác giả: Nguyễn Thị Ly Kha.NXB Giáo dục Việt Nam 2008, 2009, 300 trang


      Lời giới thiệu
     Cuốn Ngữ pháp tiếng Việt (dùng cho sinh viên, giáo viên ngành giáo dục tiểu học) này là một tài liệu ngữ pháp phổ thông, có thể được dùng làm giáo trình ở các khoa giáo dục tiểu học. Là một cuốn sách có tính khoa học, thiết thực và được viết một cách giản dị, nó cũng có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên ngành Ngữ văn các trường cao đẳng, đại học, giáo viên các cấp học phổ thông và tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực này.
     Tác giả của sách, Tiến sĩ Nguyễn Thị Ly Kha là giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là một trong những tác giả của bộ sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học mới và tác giả của nhiều sách tham khảo, nhiều bài viết về tiếng Việt và phương pháp giảng dạy tiếng Việt.
                                                                            GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết

 

Đọc thêm...
 Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội