Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Bảng vàng thành tích
Xếp loại Tốt nghiệp PDF. In Email
Thứ ba, 20 Tháng 12 2011 07:03

THỦ KHOA THEO NGÀNH - HỆ TÍN CHỈ

STT Họ và tên Niên Khóa Ngành Điểm
1 Nguyễn Phan Phương Thanh 2010 - 2014 CNTT 3.57
2 Huỳnh Ngọc Kiều Thanh 2010 - 2014 SP Tin 3.29

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI - HỆ TÍN CHỈ

STT Họ và tên Niên Khóa Ngành Xếp loại tốt nghiệp
Hạng theo ngành/năm
1 Nguyễn Phan Phương Thanh 2010 - 2014 CNTT Giỏi (3.57, hạng 1)
2 Lý Quãng 2010 - 2014 CNTT Giỏi (3.3, hạng 2)
3 Huỳnh Ngọc Kiều Thanh 2010 - 2014 SP Tin Giỏi (3.29, hạng 3)
4 Nguyễn Ngọc Hân 2010 - 2014 CNTT Giỏi (3.25, hạng 4)
5 Lâm Ngọc Kim Long 2010 - 2014 CNTT Giỏi (3.25, hạng 4)
6 Trần Trung Tín 2010 - 2014 CNTT Giỏi (3.23, hạng 6)
7 Lại Hoàng Hiệp 2010 - 2014 SP Tin Giỏi (3.23, hạng 6)
8 Thiều Thị Ngọc Triệu 2010 - 2014 SP Tin Giỏi (3.22, hạng 8)
9 Huỳnh Phạm Thanh Trúc 2010 - 2014 SP Tin Giỏi (3.21, hạng 9)
10 Trần Ngọc Tài 2010 - 2014 SP Tin Giỏi (3.20, hạng 10)THỦ KHOA THEO NGÀNH - HỆ NIÊN CHẾ

STT Họ và tên Niên Khóa Ngành Điểm
1 Hứa Lê Thanh Vy 2005 - 2009 CNTT 9.00
2 Nguyễn Đặng Kim Khánh 2005 - 2009 SP Tin 8.69

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI - HỆ NIÊN CHẾ

STT Họ và tên Niên Khóa Ngành Xếp loại tốt nghiệp
Hạng theo ngành/năm
1 Nguyễn Thế Sơn 2001 - 2005 SP Tin Giỏi (hạng 1)
2 Lương Trần Hy Hiến 2003 - 2007 SP Tin
Giỏi (8.11, hạng 1)
3 Nguyễn Văn Minh 2004 - 2008
SP Tin Giỏi (hạng 1)
4 Hứa Lê Thanh Vy 2005 - 2009 CNTT Xuất sắc (9.00, hạng 1)
5 Nguyễn Đặng Kim Khánh 2005 - 2009 SP Tin
Giỏi (8.69, hạng 1)
6 Nguyễn Thúy Ngọc 2006 - 2010 SP Tin
Giỏi (8.34, hạng 1)
7 Nguyễn Thị Ngọc Hậu 2007 - 2011 SP Tin Giỏi (8.02, hạng 6)
8 Kiều My
2007 - 2011 SP Tin Giỏi (8.22, hạng 3)
9 Lưu Thế Phương 2007 - 2011 SP Tin Giỏi (8.53, hạng 1)
10 Trần Đức Tâm 2007 - 2011 SP Tin Giỏi (8.19, hạng 5)
11 Hoàng Phương Thi
2007 - 2011 SP Tin Giỏi (8.22, hạng 3)
12 Nguyễn Khắc Văn 2007 - 2011 SP Tin Giỏi (8.46, hạng 2)
13 Trương Tấn Khoa 2008 - 2012 SP Tin Giỏi (8.28, Hạng 1)
14 Huỳnh Thị Thu Nga 2008 - 2012 SP Tin Giỏi (8.09, Hạng 2)
15 Nguyễn Thị Hoa Phượng 2008 - 2012 CNTT Giỏi (8.58, Hạng 1)
16 Huỳnh Tú Khả 2008 - 2012 CNTT Giỏi (8.52, Hạng 2)
17 Đoàn Thị Minh Trang 2008 - 2012 CNTT Giỏi (8.12, Hạng 3)
18 Nguyễn Phi Khanh 2008 - 2012 CNTT Giỏi (8.09. Hạng 4)
19 Nguyễn Hoàng An 2008 - 2012 CNTT Giỏi (8.00, Hạng 5)
20 Trương Thị Thùy Dung 2009 - 2013 SP Tin Giỏi (8.48, hạng 1)
21 Đinh Văn Quyên 2009 - 2013 SP Tin Giỏi (8.26, hạng 2)
22 Nguyễn Ngọc Minh Thi 2009 - 2013 CNTT Giỏi (8.34, hạng 1)
23 Nguyễn Thị Thảo Ngân 2009 - 2013 CNTT Giỏi (8.09, hạng 2)
 
Nghiên cứu Khoa học Sinh viên PDF. In Email
Thứ ba, 20 Tháng 12 2011 07:03

Nghiên cứu Khoa học Sinh viên


STT Họ và tên Năm Ngành Đề tài Kết quả
1

Lương Trần Hy Hiến, Nguyễn Đỗ Thái Nguyên

GVHD: Nguyễn Thanh Vình

2006 - 2007 SP Tin Chương trình Quản lý công văn điện tử

Giải 3 cấp trường.
Giải khuyến khích cấp Bộ.

2

Lý Thành Tùng và nhóm 3 thành viên

GVHD: ThS. Hoàng Thân Anh Tuấn

2006 - 2007 SP Tin
Công nghệ uPortal
Giải khuyến khích cấp trường
3

Hứa Lê Thanh Vy

GVHD: ThS. Nguyễn Ngọc Trung

2008 - 2009
CNTT Xây dựng bộ giải nén Video H.264 Giải nhất cấp trường
4

Nguyễn Thúy Ngọc

GVHD: TS. Nguyễn An Tế

2009 - 2010
SP Tin
Phương pháp triển khai ứng dụng ERP Giải nhất cấp trường
5

Võ Thị Hồng Tuyết và nhóm 3 sinh viên

GVHD: ThS. Lê Đức Long

2010 - 2011 SP Tin Tiếp cận mô hình ISD để xây dựng nội dung học tập và thử nghiệm Giải 3 cấp trường
6

Lê Nguyên Dũng

GVHD: Lương Trần Hy Hiến

2010 - 2011 CNTT Xây dựng WebServer và ứng dụng trong dạy học Giải khuyến khích cấp trường
7

Ngô Văn Ngọc, Nguyễn Phi Khanh

GVHD: TS. Ngô Quốc Việt

2011 - 2012 CNTT Tìm hiểu và xây dựng kết hợp giữa thực tế tăng cường và thông tin GPS nhằm nâng cao hiệu suất hiển thị trực quan Giải 3 cấp trường
8

Dương Trần Hà Phương, Nguyễn Ngọc Minh

GVHD: TS. Lê Minh Trung

2013 - 2014 CNTT Áp dụng lý thuyết mờ vào support vector machine và support vector data description Giải nhất cấp trường
9

Nguyễn Trọng Quốc, Đặng Thị Tú Uyên, Trần Hoài Bảo

GVHD: Ths. Nguyễn Đặng Kim Khánh

2013 - 2014 Sp Tin Hệ thống hỗ trợ tra nghĩa và từ vựng tiếng Anh Giải khuyến khích cấp trường
10 Dương Trần Hà Phương, Đinh Thị Trà Mi
GVHD: TS. Lê Minh Trung
2014 - 2015 CNTT Học bán giám sát với phương pháp Kernel kết hợp với đồ thị phổ Giải 3 cấp trường
11 Lương Trần Ngọc Khiết, Lưu Cẩm Bó
GVHD: ThS. Trần Sơn Hải
2014 - 2015 CNTT Dự báo dữ liệu chuỗi thời gian dùng mạng nơ-ron Giải khuyến khích cấp trường
 
Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam / Lập trình viên quốc tế PDF. In Email
Thứ ba, 20 Tháng 12 2011 07:02

Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam / Lập trình viên quốc tế


STT Họ và tên Năm đạt giải Ngành Cuộc thi
Kết quả
1 Huỳnh Tấn Đạt 2003 SP Tin Olympic 2003 Giải ba
2 Trần Hữu Quốc Thư 2003 SP Tin Olympic 2003 Giải ba
3 Đồng đội chuyên:
 1. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên
 2. Huỳnh Tuấn Hải
 3. Nguyễn Quang Ninh
2005 SP Tin Olympic 2005 - Cuộc thi lều chõng chuyên Giải khuyến khích
4 Trần Minh Tiến 2005 SP Tin
Olympic 2005 - Cá nhân không chuyên Giải ba
5 Nguyễn Việt Tuấn 2005 SP Tin Olympic 2005 - Cá nhân không chuyên Giải ba
6 Huỷnh Tuấn Hải 2005 SP Tin Olympic 2005 - Cá nhân chuyên Tin Giải khuyến khích
7 Dương Công Luận 2005 SP Tin Olympic 2005 - Cá nhân chuyên Tin Giải khuyến khích
8 Nguyễn Quang Ninh
2005 SP Tin Olympic 2005 - Cá nhân chuyên Tin Giải khuyến khích
9 Trần Minh Tiến 2006 SP Tin
Olympic 2006 - Cá nhân chuyên Tin Giải ba
10 Nguyễn Đặng Kim Khánh 2007 SP Tin Olympic 2007 - Cá nhân chuyên Tin
Giải ba
11
Hứa Lê Thanh Vy
2008
CNTT Olympic 2007 - Cá nhân chuyên Tin Giải nhất
12 Hứa Lê Thanh Vy 2008 CNTT ACM/ICPC 2008 - Team: HCMUP1 Giải ba
13
Nguyễn Đặng Kim Khánh 2008 SP Tin ACM/ICPC 2008 - Team: HCMUP1
Giải ba
14
Trương Tấn Khoa
2009
SP Tin
Olympic 2009 - Cá nhân chuyên Tin Giải ba
15
Lưu Thế Phương 2009 SP Tin Olympic 2009 - Cá nhân chuyên Tin Giải ba
16 Trần Đức Tâm 2009 SP Tin Olympic 2009 - Cá nhân chuyên Tin Giải khuyến khích
17
Trần Đức Tâm 2010 SP Tin Olympic 2010 - Cá nhân chuyên Tin Giải khuyến khích
18 Hoàng Văn Lượng 2011 SPTin Olympic 2010 - Cá nhân chuyên Tin Giải khuyến khích
19

Phạm Hà Nguyên
Võ Huy Bình
Phan Cao Trí

2011 CNTT ACM/ICPC 2011 - Team: HCMUP2 Giải nhất không chuyên
20 Trần Quốc Trí 2012 Olympic 2012 - Cá nhân không chuyên Giải nhì
21 Phạm An Bình 2012 Olympic 2012 - Cá nhân không chuyên Giải ba
22 Tôn Thất Anh Quân 2012 Olympic 2012 - Cá nhân chuyên Tin Giải khuyến khích
23 HCMUP3 2012 ACM/ICPC 2012 - Team: HCMUP3 Giải khuyến khích không chuyên
24 Trần Quốc Trí 2013 Olympic 2013 - Cá nhân chuyên Tin Giải khuyến khích
25 HCMUP1 - HCMC University of Pedagogy 2014 ACM/ICPC 2014 - Team: HCMUP1 Giải nhì
26 Ma xuân Ngọc Trân 2014 CNTT Olympic 2014 - Cá nhân chuyên Tin Giải khuyến khích
27 Dương Trần Hà Phương 2014 SP Tin Olympic 2014 - Cá nhân chuyên Tin Giải khuyến khích
28 Phạm Hữu Thiên 2014 CNTT Qlympic 2014 - Cá nhân chuyên Tin Giải khuyến khích
29 Dương Trần Hà Phương 2015 SP Tin Olympic 2015 - Cá nhân chuyên Tin Giải khuyến khích
30 Phạm Hữu Thiên 2015 CNTT Olympic 2015 - Cá nhân chuyên Tin Giải khuyến khích
 
Cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin (Security Contest) PDF. In Email
Thứ ba, 20 Tháng 12 2011 07:02

Cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin (Security Contest)


STT Tên đội - Họ và tên Ngành Cuộc thi
Kết quả
1

Đội spROOKIT:

 1. Lê Trần Anh Tuấn
 2. Trần Văn Kha
 3. Nguyễn Minh Quang
 4. Trần Nam Hưng
CNTT Sinh viên với An toàn thông tin 2010
Giải nhì vòng Sơ khảo khu vực Miền Nam.
Giải khuyến khích vòng Chung khảo toàn quốc
2

Đội ITHCMUP

 1. Lê Nguyên Dũng
 2. Nguyễn Tuấn Anh
 3. Đặng Thiên Uy
 4. Phạm Văn Út
CNTT Sinh viên với An toàn thông tin 2011 Giải ba vòng Sơ khảo khu vực Miền Nam.
 
Cuộc thi Thiết kế hồ sơ bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin PDF. In Email
Thứ ba, 20 Tháng 12 2011 06:58

Cuộc thi Giáo án Điện tử/Thiết kế hồ sơ bài dạy có ứng dụng CNTT


STT Họ và tên Năm học đạt giải Lớp Kết quả
1
Nguyễn Thị Ngọc Hoa
2008 - 2009
SP Tin 4
Giải nhì cấp trường
2
Nguyễn Thúy Ngọc 2009 - 2010
SP Tin 4
Giải nhất cấp trường
3
Nguyễn Thị Thanh Thảo 2010 - 2011
SP Tin 4
Giải nhất cấp trường
4

Huỳnh Thị Thu Nga

2011-2012 SP Tin 4 Giải nhất cấp trường
5 Nguyễn Thị Anh Thư 2011-2012 Tin 5 CQĐP Giải khuyến khích cấp trường
6 Nguyễn Kiều Phát 2011-2012 Tin 5 CQĐP Giải khuyến khích cấp trường
7 Phạm Thị Tuyết 2011-2012 SP Tin 4 Giải khuyến khích cấp trường
8 Trần Thị Thủy Tiên 2012-2013 SP Tin 4 (K35) Giải ba cấp trường
 
 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v đóng học phí năm học 2022-2023

Khoa thông báo đến sinh viên hai ngành SP Tin và CNTT mức học phí do Trường thông báo và thời gian nộp học phí. Sinh viên tải file về xem chi...