Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Danh mục đề tài - dự án


Danh mục đề tài PDF. In Email
Thứ hai, 13 Tháng 3 2017 15:14

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

STT Cấp Bộ Cấp Trường
1 2019 2019
2 2018 2018
3 2017 2017
4 2016 2016
5 2015 2015
6 2014 2014
7 2013 2013
8 2012 2012
9 2011 2011
10 2010 2010
11 2009 2009
12 2008 2008
13 2007 2007
14 2006 2006
15 2005 2005
16 2004 2004
17 2003 2003
18 2002 2002
19 2001 2001
20 2000 2000
21 1999 1999
22

Danh mục các đề tài từ trước năm 2000, đề tài liên kết, dự án: thiếu dữ liệu để cập nhật.

 
 Tin mới cập nhật 

Mời tham dự Tư vấn Chuyên ngành cho SV ngành CNTT

Thân gởi các bạn sinh viên khóa 43 KHMT, K44, và K45. Vào sáng thứ 4, ngày 22 tháng 7, Khoa CNTT sẽ tổ chức buổi trao đổi: Chọn chuyên ngành cho các bạn K44, Tham dự seminar về AI in Banking do Dr.Vinh Đặng (tốt nghiệp TS tại Pháp, đi làm...