Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  
Danh mục Hội nghị, Hội thảo năm học 2016 -2017 PDF. In Email
Thứ tư, 04 Tháng 1 2017 17:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TPHCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CẤP KINH PHÍ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM HỌC 2016 – 2017

(Kèm theo Quyết định số:  12 /QĐ-ĐHSP ngày 04-01-2017 của Hiệu trưởng)

Stt

Nội dung

Đơn vị

Thời gian

Cấp

1

Hội thảo Khoa học của học viên Cao học và Nghiên cứu sinh

Phòng KHCN&MT-TCKH,
Phòng Sau Đại học,

10/2016

Trường

2

Hội thảo Khoa học “Hệ giá trị - Mục tiêu phát triển nhân cách người học của hệ thống giáo dục

Phòng  KHCN&MT-TCKH

12/2016

Quốc gia

3

Hội thảo Khoa học Quốc tế Didactic Toán (Việt – Pháp)

K. Toán – Tin, K. Giáo dục tiểu học, Phòng KHCN&MT-TCKH

04/2017

Quốc tế

4

Hội thảo Khoa học Quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung

Khoa Tiếng Trung, Phòng HT-QT, Phòng KHCN&MT-TCKH

04/2017

Quốc tế

5

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu dạy học Ngữ văn trong nhà trường - từ truyền thống đến hiện đại”

Khoa Ngữ văn, Phòng KHCN&MT-TCKH

04/2017

Quốc gia

6

Hội thảo khoa học “Phát triển mô hình tham vấn học đường ở trường phổ thông

Khoa Tâm lý học, Phòng KHCN&MT-TCKH

12/2017

Quốc gia

7

Hội thảo khoa học “Chương trình đào tạo sư phạm hình thành năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên”

Viện Nghiên cứu Giáo dục, Phòng Đào tạo, Phòng KHCN&MT-TCKH

07/2017

Quốc gia

8

Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực đánh giá bằng nhận xét cho giáo viên tiểu học”

Viện Nghiên cứu Giáo dục, Khoa Giáo dục Tiểu học, Phòng KHCN&MT-TCKH

09/2017

Quốc gia

9

Hội thảo khoa học “Cán bộ trẻ Trường Đại học Sư phạm TPHCM, lần thứ III – năm 2017 mở rộng”

Phòng KHCN&MT-TCKH, Đoàn Thanh niên

03/2017

Trường

10

Hội nghị khoa học “Giáo dục và đổi mới lần thứ I”

Khoa Giáo dục mầm non, Khoa Khoa học Giáo dục, Phòng KHCN&MT-TCKH

08/2017

Quốc gia

11

Hội thảo khoa học “Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm trong dạy học Sinh học”

Khoa Sinh học, Phòng KHCN&MT-TCKH

11/2017

Trường

 

 

 

 

 

Danh sách này có 11 hội nghị/hội thảo khoa học./.

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 10


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 1452 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5