Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Hỏi-đáp


PDF. In Email

Thủ tục bảo lưu kết quả và tái nhập học như thế nào?

Trong quá trình học tập, vì một số lý do sức khỏe, kinh tế, gia đình, người học có thể làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập trong thời hạn cho phép. Việc bảo lưu sẽ giúp cho người học tránh được những điểm 0 do bỏ thi không lý do và do đó sẽ tránh được quyết định buộc thôi học do kết quả học tập cá nhân quá kém (vì không thể dự thi).

Đọc thêm...
 
PDF. In Email

Thế nào là trả nợ học phần? Thủ tục đăng ký như thế nào?

Kết quả thi kết thúc học phần có thể phân thành hai nhóm: Đạt, Không đạt.

Đối với các lớp đào tạo theo niên chế mềm dẻo (từ khoá 35 về trước và các lớp hệ Vừa làm vừa học), sinh viên không đạt ở lần thi thứ nhất có cơ hội dự thi lần thứ 2 theo lịch thi được công bố. Đối với các lớp đào tạo theo hình thức tín chỉ (chính qui từ khoá 36 về sau), sinh viên chỉ được dự thi kết thúc học phần một lần.

 

Đọc thêm...
 
PDF. In Email

Thí sinh có thể xem kết quả thi ở đâu? Người học cần bảng điểm có thể liên hệ với ai?

Hiện tại, Phòng Đào tạo quản lý việc thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp và điểm số, Khoa Giáo dục Tiểu học quản lý việc thi kết thúc các học phần.

Đọc thêm...
 
PDF. In Email

Người học có thể xem lịch thi kết thúc học phần ở đâu?

Hiện tại (2013), lịch thi kết thúc học phần các lớp do hai cán bộ phụ trách: cô Phạm Phương Anh (hệ chính qui ngân sách), thầy Đinh Tiến Toàn (hệ Vừa làm vừa học, các lớp Văn bằng 2).

 

Đọc thêm...
 
PDF. In Email

Người học có thể xem lịch học, thời khoá biểu ở đâu? Mỗi năm có mấy học kỳ?

Trước 2013, Khoa phân công thầy Trần Đức Thuận phụ trách thời khoá biểu, lịch học cho các lớp chính quy, ngoài chính qui. Thời khoá biểu, lịch học được niêm yết tại bảng tin văn phòng Khoa cũ (lầu 1, dãy B, cơ sở 280 An Dương Vương, Quận 5, TPHCM) và đăng tải lên web Khoa.

Hiện tại (từ hè 2012), thầy Lê Văn Trung phụ trách lịch học các lớp ngoài chính qui và văn bằng 2. Từ năm 2013, cô Phạm Phương Anh phụ trách thời khoá biểu các lớp chính quy. Thời khoá biểu, lịch học được niêm yết tại bảng tin văn phòng Khoa (phòng A310, dãy A, cơ sở 280 An Dương Vương, Quận 5, TPHCM).

Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 2

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội