Ban Giám Hiệu
  
Ban Giám Hiệu Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu
PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng

PGS. TS. Nguyễn Kim HồngHiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

- Phụ trách chung, công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, hành chính, tổng hợp, thi đua khen thưởng, kế hoạch, tài chính, khoa học công nghệ, sau đại học, thanh tra đào tạo và các đoàn thể trong Trường.

- Trực tiếp phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường - Tạp chí khoa học, Phòng Sau Đại học, Phòng Thanh tra Đào tạo, Khoa Tâm lý Giáo dục, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Công nghệ Thông tin và Giáo dục Đặc biệt.

 
PGS. TS. Hoàng Văn Cẩn

PGS. TS. Hoàng Văn CẩnPhó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

- Phụ trách công tác đào tạo đại học và công tác giáo trình.

- Theo dõi và ký các báo cáo của Phòng CTCT & HSSV gửi Thảnh ủy TP.HCM và Vụ CTCT & HSSV.

- Trực tiếp phụ trách phòng Đào tạo, trường Trung học Thực hành, Nhà Xuất bản, Viện NCGD, khoa Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý, Giáo dục Chính trị và Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.


 
TS. Nguyễn Thị Minh Hồng

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

- Phụ trách công tác hợp tác Quốc tế, Khoa học công nghệ - Môi trường, Tạp chí Khoa học, dự án và thông tin - truyền thông

 
ThS. Đặng Chính Nghĩa

ThS. Đặng Chính NghĩaPhó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

- Phụ trách công tác quản trị, thiết bị, xây dựng cơ bản, học sinh, sinh viên, truyền thông, an ninh quốc phòng.

- Trực tiếp phụ trách phòng Quản trị - Thiết bị, phòng CTCT&HSSV, Trung tâm Tin học, Ký túc xá, Trạm Y tế, Trung tâm GD trẻ khuyết tật Thuận Van, các khoa Toán - Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

 
TUYÊN BỐ SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG ĐHSP TP. HỒ CHÍ MINH

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam, đảm bảo có uy tín với trình độ và chất lượng cao về các sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học Giáo dục – Sư phạm.

 Sự kiện quan trọng 

Không có sự kiện nào