Ban Giám Hiệu
  
Ban Giám Hiệu Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
Ban Giám hiệu
Thầy Hoàng Văn Cẩn


PGS. TS. Hoàng Văn Cẩn PDF. In Email
Thứ năm, 17 Tháng 3 2011 09:05

PGS. TS. Hoàng Văn CẩnPhó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

- Phụ trách công tác đào tạo đại học và công tác giáo trình.

- Theo dõi và ký các báo cáo của Phòng CTCT & HSSV gửi Thảnh ủy TP.HCM và Vụ CTCT & HSSV.

- Trực tiếp phụ trách phòng Đào tạo, trường Trung học Thực hành, Nhà Xuất bản, Viện NCGD, khoa Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý, Giáo dục Chính trị và Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.


 
 Sự kiện quan trọng 

Không có sự kiện nào