Ban Giám Hiệu
  
Ban Giám Hiệu Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
Ban Giám hiệu
Thầy Đặng Chính Nghĩa


ThS. Đặng Chính Nghĩa PDF. In Email
Thứ năm, 17 Tháng 3 2011 09:09

ThS. Đặng Chính NghĩaPhó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

- Phụ trách công tác quản trị, thiết bị, xây dựng cơ bản, học sinh, sinh viên, truyền thông, an ninh quốc phòng.

- Trực tiếp phụ trách phòng Quản trị - Thiết bị, phòng CTCT&HSSV, Trung tâm Tin học, Ký túc xá, Trạm Y tế, Trung tâm GD trẻ khuyết tật Thuận Van, các khoa Toán - Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

 
 Sự kiện quan trọng 

Không có sự kiện nào