Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  
Thư Tòa soạn


Lời nói đầu số 50(84), tháng 9-2013 PDF. In Email
Thứ ba, 05 Tháng 11 2013 17:00

 

Trên tay quý vị là số 50 của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Đã tròn 50 số và cũng tròn 10 năm kể từ khi Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh chính thức được Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin cấp Giấy phép hoạt động báo chí lần đầu (số 252/GP-BVHTT ngày 07-10-2003), và kế đó được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại (số 577/GP-BTTTT ngày 04-5-2009), với phạm vi phát hành trong cả nước, nối tiếp 34 tập chuyên san Thông tin Khoa học, tuyển tập Thông báo Khoa học  lưu hành nội bộ từ 1985.

Hiện nay, Tạp chí đã tăng lên 12 kì/năm, với 200 trang/số, một số trang in màu; một tháng sau khi  phát hành, toàn văn các bài báo đã in sẽ được Tòa soạn đưa lên trang Web http://tckh.hcmup.edu.vn. Tạp chí cũng đã hoàn thành các thủ tục để tham gia trang thông tin điện tử “Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến” (VJOL) của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

10 năm qua, Tạp chí Khoa học đã đăng gần 1000 bài  báo bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp thuộc 3 loại chuyên đề: Khoa học tự nhiên và công nghệ, Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học giáo dục của các tác giả từ khắp nơi trong nước và một số tác giả nước ngoài gửi đến.  Tất cả các bài đăng đều đã được phản biện khoa học. Nhiều kết quả nghiên cứu công bố trên Tạp chí đã được các nhà khoa học trong và ngoài nước tham khảo, trích dẫn...

Hiện nay, 15 Hội đồng Chức danh giáo sư các ngành, liên ngành đã đưa tên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh vào “Danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư”. Nhờ đó, Tạp chí đã góp phần đáp ứng yêu cầu của các ứng viên chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và của các nghiên cứu sinh, học viên cao học trong và ngoài trường.

Có được những thành quả trên đây chính là nhờ Tạp chí Khoa học đã có được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và Ban Giám hiệu qua các thời kì; sự quan tâm của các cấp quản lí hữu quan từ trung ương đến địa phương; sự nhiệt tình, giàu trách nhiệm của những người gắn bó trực tiếp với Tạp chí từ “thuở ban đầu”: quản lí, biên tập, phản biện, phát hành, in ấn; sự cộng tác bài vở thường xuyên của các tác giả…  Và cũng phải kể đến sự ủng hộ của các đơn vị trong và ngoài trường, các thư viện và bạn đọc.

Nhân dịp Tạp chí tròn 50 số và bước sang năm thứ 11, chúng tôi xin  gửi đến tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành nhất, cũng như mong sẽ tiếp tục nhận được những tình cảm vô giá từ quý vị.

Kính chúc quý vị khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công.

BAN BIÊN TẬP

TẠP CHÍ KHOA HỌC

 
Lời nói đầu TCKH số 42(76), tháng 1-2013 PDF. In Email
Thứ ba, 22 Tháng 1 2013 08:28

Từ khi được Bộ Văn hóa – Thông tin cấp Giấy phép hoạt động báo chí (tháng 10 năm 2003) đến nay, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM)  đã ấn hành được 41 số (bộ mới). Riêng trong năm 2012, Tạp chí đã phát hành 9 số thuộc ba lĩnh vực:  khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn; công bố 160 bài báo viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh của các tác giả trong và ngoài trường, trong đó có một số tác giả là người nước ngoài. Mặc dù bài vở gửi về ngày càng nhiều, nhân sự tòa soạn có hạn, thời gian qua, Tạp chí cũng đã hết sức cố gắng để có thể kịp thời đáp ứng nhu cầu công bố kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên.

Năm 2012, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM cũng đã được 15 Hội đồng chức danh ngành, liên ngành thuộc Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước xem xét, đưa vào danh mục được tính điểm công trình, tăng 5 Hội đồng so với năm 2011; góp phần đáp ứng điều kiện về điểm công trình khoa học quy đổi cho các ứng viên chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành[1]

Ngoài ra, tất cả bài in trên Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM đều đã được công bố toàn văn trên website http://tckh.hcmup.edu.vn (một tháng sau khi phát hành) - điều này cũng đã được nêu rõ trong Thể lệ viết và gửi bài của Tạp chí -  để bạn đọc có thể dễ dàng tham khảo, cũng như tòa soạn và các  đơn vị quản lí có thêm kênh thông tin phản hồi về chất lượng và tính trung thực của các bài báo.

Tạp chí cũng đã cố gắng để có hình thức ngày càng đẹp mắt hơn với một số trang được in màu, trong điều kiện kinh phí còn hạn chế.

Tạp chí  xin lưu ý các tác giả khi gửi bài đến Tòa soạn cần thực hiện đúng và đầy đủ những yêu cầu đã nêu trong Thể lệ viết và gửi bài.  Và do các số Tạp chí được thực hiện lần lượt theo từng chuyên đề, việc xử lí bài vở phải qua khá nhiều khâu, nên rất mong các tác giả gửi bài cho Toà soạn càng sớm càng tốt, nếu có yêu cầu riêng về thời gian.

Tạp chí rất mong sẽ luôn luôn nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các nhà khoa học, sự quan tâm của các đơn vị và bạn đọc.

Nhân dịp năm mới Quý Tị 2013, Tạp chí Khoa học xin kính chúc các đơn vị, các nhà khoa học và bạn đọc cùng gia quyến một năm mới An khang và Thịnh vượng.

BAN BIÊN TẬP

 

[1] Theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15-02-2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07-5-2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Nội dung chủ yếu và các kết quả nghiên cứu của luận án phải được (…) công bố ít nhất trong hai bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành có phản biện độc lập, được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước tính điểm, có trong danh mục các tạp chí khoa học mà cơ sở đào tạo quy định cho mỗi chuyên ngành đào tạo”.

 
LỜI NÓI ĐẦU TCKH SỐ 31(65), tháng 10-2011 PDF. In Email
Thứ sáu, 04 Tháng 11 2011 08:04

Cách nay 35 năm, ngày 27-10-1976, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

30-4-1985, 10 năm sau ngày đất nước thống nhất, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh cho ra mắt bạn đọc chuyên san Thông tin Khoa học số 1 - nối tiếp các tuyển tập Thông báo Khoa học trước đó - để “giới thiệu một số công trình nghiên cứu mới nhất của một số tác giả trong Trường”, với khẳng định: “Là một trung tâm đào tạo đại học, tất yếu Trường phải phấn đấu để trở thành một trung tâm khoa học (đặc biệt là khoa học giáo dục) ở các tỉnh phía Nam. Không thể nào giảng dạy, đào tạo ở cấp đại học được, nếu như không tiến hành nghiên cứu khoa học”. Trong những điều kiện còn khó khăn về nhiều mặt của đất nước nói chung, ngành giáo dục  nói riêng lúc bấy giờ, sự xuất hiện của “những hoa trái đầu mùa” ấy quả là một cố gắng không nhỏ.

Sau 18 năm với 34 tập chuyên san lưu hành nội bộ, ngày 07 tháng 10 năm 2003 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đã được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp Giấy phép hoạt động báo chí với phạm vi phát hành trong cả nước.

Một số dấu ấn khác:  tháng 9 năm 2009, Tạp chí Khoa học được Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đồng ý cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN 1859-3100; từ cuối năm 2010, Tạp chí được Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép bổ sung thêm ngôn ngữ tiếng Anh và đến nay  đã thường xuyên đăng tải những bài viết bằng Anh ngữ.

Hiện nay, Tạp chí đã tăng lên 8 kì/năm, luân phiên 3 loại chuyên đề: Khoa học tự nhiên và công nghệ, Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học giáo dục; toàn văn các bài báo đã in (trừ số đang phát hành) đều được Tòa soạn lần lượt đưa lên trang Web của Trường.

Tạp chí rất vui mừng vì vừa qua đã nhận được nhiều bài vở từ khắp nơi trong nước gửi về cộng tác; công trình nghiên cứu đăng trên Tạp chí đã được nhiều bạn đọc tham khảo, trích dẫn; được nhiều Hội đồng Chức danh giáo sư các ngành, liên ngành đưa vào “Danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư” hàng năm.

Có thể nói, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, Tạp chí Khoa học giờ đây đã thực sự trưởng thành cùng với tuổi 35 của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Trong niềm vui chào mừng 35 năm thành lập Trường, Tạp chí Khoa học xin gửi đến bạn đọc số đặc biệt tập hợp những bài nghiên cứu về khoa học giáo dục của nhiều thế hệ thầy trò Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, cùng với lời nguyện hứa sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để góp phần vào sự phát triển của nhà trường và không phụ lòng tin của bạn đọc.

BAN BIÊN TẬP

TẠP CHÍ KHOA HỌC

 

 
LỜI NÓI ĐẦU TCKH SỐ 28(62), tháng 5-2011 PDF. In Email
Thứ sáu, 03 Tháng 6 2011 08:58

Bạn đọc đang cầm trên tay số tạp chí thứ tư trong kế hoạch 8  số Tạp chí Khoa học/năm mà chúng tôi dự kiến ấn hành từ năm 2011. Có tất cả 17 bài viết về nhiều đề tài của 23 tác giả trong và ngoài Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh được chọn in trong chuyên đề Khoa học giáo dục này.

Thời gian qua, theo sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, Tạp chí đã rất cố gắng về nhiều mặt: đảm bảo tính khách quan, khoa học trong khâu phản biện và duyệt chọn bài đăng; cải tiến hình thức; giảm thiểu sai sót trong việc biên tập; đưa Tạp chí đến những địa chỉ thật  sự có nhu cầu tham khảo thông tin khoa học; cập nhật mục lục Tạp chí lên Website… Theo đề nghị của nhiều tác giả, Tạp chí cũng đã nhận đăng những bài nghiên cứu viết bằng tiếng Anh. Rõ ràng, những thành quả bước đầu này cũng là những yêu cầu chính đáng từ bạn đọc và lãnh đạo Trường. Chúng tôi ý thức rõ đích phấn đấu vẫn còn rất xa, Tạp chí Khoa học còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Tạp chí rất vui mừng vì đã được nhiều nhà khoa học, nhiều nhà quản lí giáo dục từ khắp nơi trong nước tin cậy gửi bài vở cộng tác, đúng như sự kì vọng của Ban Biên tập. Đồng thời, Tạp chí  cũng rất cảm kích khi thường xuyên nhận được những ấn phẩm khoa học gửi tặng từ các đơn vị và những ý kiến đóng góp, trao đổi về các vấn đề liên quan đến Tạp chí của bạn đọc... Chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chân thành cảm ơn.

Đầu năm học tới, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh tròn 35 tuổi. Để kỉ niệm 35 năm thành lập Trường (1976-2011), Tạp chí Khoa học sẽ dành riêng số 31(65) - dự kiến phát hành vào đầu tháng 10-2011 - để đăng những bài nghiên cứu về Khoa học giáo dục của quý Thầy Cô đã và đang công tác tại Trường. Rất mong quý Thầy Cô lưu ý, gửi bài góp mặt  trong số Tạp chí Khoa học đặc biệt này.

Cũng xin được nhắc lại: Để việc xử lí bài vở của Tòa soạn nhanh chóng, thuận tiện, khi gửi bài cho Tạp chí Khoa học, tác giả cần tuân thủ Thể lệ viết và gửi bài (in ở bìa 3 Tạp chí Khoa học, đăng trên Website Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh) và gửi bản thảo bài báo, bài sửa chữa theo ý kiến phản biện cho Tạp chí càng sớm càng tốt (nên trước thời điểm dự kiến ấn hành 2 tháng). Kế hoạch phát hành các số Tạp chí Khoa học tiếp theo, xin tham khảo trên trang Web http://tckh.hcmup.edu.vn.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng.

BAN BIÊN TẬP

TẠP CHÍ KHOA HỌC

 
LỜI NÓI ĐẦU TCKH SỐ 24(58) PDF. In Email
Thứ bảy, 16 Tháng 4 2011 17:02

Số Tạp chí này đánh dấu sự kết thúc của một năm: năm 2010, với rất  nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của Ngành Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Trong năm nay, chúng tôi đã gửi đến bạn đọc 6 số Tạp chí  thuộc ba lĩnh vực: khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, với hơn 100 bài nghiên cứu của các tác giả trên cả nước. Ban biên tập và Phòng chức năng cũng đã rất nỗ lực trong việc cải tiến hình thức và nâng cao chất lượng bài vở của Tạp chí theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh nhiệm kì 2010-2015 . Tạp chí cũng đã đề nghị và được Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép bổ sung thêm ngôn ngữ tiếng Anh trong ấn phẩm, nhằm đáp ứng yêu cầu truyền đạt kết quả nghiên cứu  khoa học rộng rãi hơn của các tác giả và bạn đọc.

Phát huy thành quả đã đạt được, Tạp chí sẽ cố gắng tăng kì phát hành lên 8 số/năm từ năm tới. Tất nhiên, việc này phụ thuộc rất nhiều vào chất và  lượng bài vở của các tác giả, cũng như nhiệt tình tham gia nhận xét bài báo của các nhà khoa học.

Để việc xử lí bài vở của Tòa soạn được nhanh chóng, thuận tiện, xin lưu ý các tác giả:  khi gửi bài cho Tạp chí Khoa học cần tuân thủ Thể lệ viết và gửi bài (in ở bìa 3 Tạp chí Khoa học và trên Website Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh) và gửi bản thảo bài báo, bài sửa chữa theo ý kiến phản biện cho chúng tôi càng sớm càng tốt.

Tạp chí Khoa học xin gửi đến các nhà khoa học, các đơn vị trong, ngoài Trường và  bạn đọc lời chân thành cảm ơn về những tình cảm quý báu đã dành cho Tạp chí trong thời gian qua và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự cộng tác, hợp tác chặt chẽ cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị trong năm mới 2011.

Kính chúc các nhà khoa học và bạn đọc dồi dào sức khỏe, các đơn vị ngày càng phát triển.

Trân trọng.

BAN BIÊN TẬP

TẠP CHÍ KHOA HỌC 
Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 1351 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Năm 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2