Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Tư liệu tham khảo Tình huống tiểu học

Để tham gia thảo luận, quý vị có thể sử dụng menu Liên hệ và ghi rõ nội dung, tên bài...Bản đồ Việt Nam hình gi? PDF. In Email
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 06:29

Tiết Luyện từ và câu, bài “So sánh” (Lớp 3, Học kỳ 2) của cô giáo N. ở một trường Tiểu học nọ diễn ra khá  suôn sẻ. Cô chuẩn bị khá chu đáo đồ dùng dạy học, tổ chức các hoạt động và sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học nhằm đạt mục tiêu của từng hoạt động cũng như toàn bài. Nói chung, đó là một tiết học thành công nếu không có sự cố xảy ra ở “phút 89” như sau.

Đọc thêm...
 Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội