Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  
Khoa Tiếng Pháp


Phạm Song Hoàng Phúc PDF. In Email
Thứ tư, 20 Tháng 1 2021 17:00

LÍ LỊCH KHOA HỌC

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên:

Phạm Song Hoàng Phúc

Ngày tháng năm sinh:

19/03/1994

Quê quán:

Bến Tre

Học vị:

Thạc sĩ                      Năm được phong: 2019

Chức danh:

Năm được phong:

Môn giảng dạy:

Thực hành tiếng Pháp

Đơn vị công tác:

Khoa Tiếng Pháp

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, P. 4, Q. 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

B- PHẦN DANH MỤC

Sách giáo trình, chuyên khảo:

[1]           NGUYỄN THỨC Thành Tín, PHẠM Song Hoàng Phúc. (2018). Cách chia động từ trong tiếng Pháp. NXB trường ĐHQG Hà Nội.

[2]           NGUYỄN THỨC Thành Tín (dir.), VŨ Triết Minh, PHẠM Song Hoàng Phúc, VIÊN Thế Khánh Toàn. (2019). Ngữ pháp tiếng Pháp căn bản. NXB trường ĐH Sư phạm TP. HCM.

Bài báo khoa học

[1]           PHẠM Song Hoàng Phúc. (2018). Pédagogie de l’erreur pour corriger l’usage erroné du passé composé et de l’imparfait. Tạp chí Khoa học, số 4 (15), Đại học Sư phạm TP. HCM, 192-200.

[2]           NGUYỄN THỨC Thành Tín, PHẠM Song Hoàng Phúc. (2018). Caractéristiques syntaxiques des descriptions d’hôtels sur Internet. Synergie Pays riverains du Mékong, no 9-10 GERFLINT, 161-170.

[3]           NGUYỄN THỨC Thành Tín, PHẠM Song Hoàng Phúc. (2019). Du discours touristique à la didactique du français de spécialité. Tạp chí Khoa học, số 16 (4), Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, 29-39.

[4]           NGUYỄN THỨC Thành Tín, PHẠM Song Hoàng Phúc. (2020). Caractéristiques des présentations de circuits de voyages. Synergies France, no 13, GERFLINT, 119-140.

[5]           NGUYỄN THỨC Thành Tín, PHẠM Song Hoàng Phúc. (2021). Enquêtes d’évaluation de la formation. Synergie entre les filières de tourisme ?. Acte de séminaire régional « Enseignement / apprentissage du et en français : regards croisés ». Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Siem Reap, Cambodge, 436-446.

[6]           NGUYỄN THỨC Thành Tín, PHẠM Song Hoàng Phúc. (2021). Manuels de français du tourisme. Un besoin pour les filières de tourisme francophone au Vietnam. Acte de séminaire régional « Enseignement / apprentissage du et en français : regards croisés ». Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Siem Reap, Cambodge, 447-458.

Báo cáo hội nghị

[1]           NGUYỄN THỨC Thành Tín, PHẠM Song Hoàng Phúc, « Enquêtes d’évaluation de la formation. Synergie entre les filières de tourisme ? », Séminaire régional « Enseignement / apprentissage du et en français : regards croisés », Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Siem Reap, Campuchia, tháng 12.2019.

[2]           NGUYỄN THỨC Thành Tín, PHẠM Song Hoàng Phúc, « Manuels de français du tourisme. Un besoin pour les filières de tourisme francophone au Vietnam », Séminaire régional « Enseignement / apprentissage du et en français : regards croisés », Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Siem Reap, Campuchia, tháng 12.2019.

Đề tài nghiên cứu

Luận văn Thạc sĩ

[1]          Caractéristiques des présentations de circuits de voyages & propositions d’activités pédagogiques pour un nouveau module du français du tourisme, luận văn thạc sĩ LL&PPDH tiếng Pháp, GVHD : NGUYỄN THỨC Thành Tín, ĐH Sư Phạm TP.HCM, 2018.

 

 
Đặng Ngọc Như Quỳnh PDF. In Email
Thứ tư, 20 Tháng 1 2021 17:00

LÍ LỊCH KHOA HỌC

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên:

Đặng Ngọc Như Quỳnh

Ngày tháng năm sinh:

15/12/1995

Quê quán:

TP. HCM

Học vị:

Thạc sĩ                                    Năm được phong: 2019

Chức danh:

Năm được phong:

Môn giảng dạy:

Các học phần thực hành tiếng

Đơn vị công tác:

Khoa tiếng Pháp trường Đại học Sư Phạm TPHCM

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

B- PHẦN DANH MỤC

Sách giáo trình, chuyên khảo:

Bài báo khoa học

1. Quỳnh, Đặng Ngọc Như. (2021).  “Quản lý hoạt động đào tạo ngành Ngôn ngữ Pháp theo “chuẩn đầu ra” ở trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Thiết bị giáo dục, Số 239 (Kỳ 2 - tháng 04/2021). tr 160-162.

2. Quỳnh, Đặng Ngọc Như. (2021). “Quản lý hoạt động đào tạo ngành Ngôn ngữ Pháp tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh theo tiếp cận CIPO”. Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt (Kỳ 1 - tháng 04/2021). tr 267- 270

Đề tài nghiên cứu

 

(* Lưu ý: Thầy, Cô lấy Lí lịch khoa học của mình trên trang Web của Trường để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh.)

 
Trần Lê Bảo Chân PDF. In Email
Chủ nhật, 17 Tháng 1 2021 17:00

LÍ LỊCH KHOA HỌC

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên:

TRẦN LÊ BẢO CHÂN

Ngày tháng năm sinh:

23-04-1978

Quê quán:

Thừa Thiên-Huế

Học vị:

Tiến sĩ                Năm được phong:  2019

Chức danh:

Năm được phong:

Môn giảng dạy:

Văn học Pháp, Biên dịch, Phương pháp NCKH, Soạn thảo văn bản khoa học

Đơn vị công tác:

Khoa Tiếng Pháp, Trường Đại Học Sư Phạm TP. HCM

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

0903 099 720

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

B- PHẦN DANH MỤC

Sách giáo trình, chuyên khảo:

Chương sách (Sách chuyên khảo):

Trần Lê Bảo Chân (2021). « Pour un curriculum universitaire et professionnalisant des traducteurs : étude comparée Belgique-Vietnam », 239-258 in Tiffane Levick et Susan Pickford (Eds), Enseignement de la traduction dans le contexte francophone, « Traductologie », Artois Presses Université.

Bài báo khoa học

1. Nguyễn Xuân Tú Huyên, Phạm Duy Thiện, Trần Lê Bảo Chân (2021). Evolution des valeurs portées par les écoles au Vietnam. Revue Internationale d’Education de Sèvre, 87 (10/2021), 65-73.

2. Trần Lê Bảo Chân (2021). La professionnalisation de la formation des traducteurs et interprètes. Enjeux et défis, in Développement of a dual education model adaptable to Asia-Pacific University contextes, Finance Publishing House, 11-20

3. Trần Lê Bảo Chân (2015). L’autonomisation des apprentissages du français : enjeux et perspectives. Revue de l’Acedle, 12-1/2015.

4. Trần Lê Bảo Chân (2014). L’approche plurielle et l’autonomisation des apprentissages en littérature et civilisation dans la formation des traducteurs. [Kỷ yếu hội thảo quốc tế]. Colloque international : Croisements, ruptures, partages, conflit. Quelles approches diversitaires pour la didactique des langues ?

5. Trần Lê Bảo Chân (2011). Vers un enseignement décloisonné de la littérature et de la civilisation. Synergie-Pays Riverains du Mékong, 03/2011, 29-40.

6. Lê Thị Phương Uyên, Trần Lê Bảo Chân, Phạm Duy Thiện (2011). Vers un apprentissage autonome des étudiants de français langue étrangère : une expérience vietnamienne. Le Français dans le monde. Recherches et applications, 50/Juillet-2011, 76-83.

7. Trần Lê Bảo Chân (2010). Vers la formation à l’autonomie et la réflexivité dans l’enseignement de la littérature. [Kỷ yếu hội thảo quốc tế]. Séminaire régional « Recherches francophones en Asie du Sud-Est : Dynamique, Formation et Professionnalisation », 120-125.

8. Phạm Thị Quyên, Trần Lê Bảo Chân (2010). Enjeu des dimensions historiques de la formation des enseignants au Vietnam dans le cadre des Ateliers de Recherche en Histoire de l’Education. [Kỷ yếu hội thảo quốc tế]. Séminaire régional « Recherches francophones en Asie du Sud-Est : Dynamique, Formation et Professionnalisation », 24-31.

Đề tài nghiên cứu

Luận án Tiến sĩ:

TRAN Le Bao Chan (2019), Penser le curriculum de formation des traducteurs et interprètes à l’université : les enjeux de la professionnalisation au Vietnam, sous la direction de Thierry PIOT, préparée à l’Université de Caen Normandie (France).

(Trần Lê Bảo Chân (2019). Phát triển chương trình đào tạo biên phiên dịch Pháp-Việt theo định hướng chuyên nghiệp hóa: những thách thức ở Việt Nam. Luận án tiến sĩ chuyên ngành khoa học giáo dục, Đại học Caen Normandie (Pháp).)

Luận văn Thạc sĩ:

1. TRAN Le Bao Chan, Mémoire de master professionnel en Sciences de l’Education « Vers un dispositif d’enseignement transdisciplinaire en Civilisation et Littérature », sous la direction de Jean- Yves BODERGAT, l’Université de Caen Basse-Normandie, UFR des Sciences de l’Education, 2010

(Trần Lê Bảo Chân (2010). Giảng dạy các môn văn học Pháp và văn hóa Pháp theo phương pháp xen kẽ và liên môn. Luận văn thạc sĩ chuyên ngành khoa học giáo dục, Đại học Caen – Basse-Normandie (Pháp).)

2. TRAN Le Bao Chan, Mémoire de master de recherche en Littérature française « Les aspects romantiques dans l’écriture de la comédie chez Stendhal à travers Les Deux hommes et Letellier » sous la direction de Pierre-Louis REY, l’Université de La Sorbonne Nouvelle - Paris 3, 2006.

(Trần Lê Bảo Chân (2006). Nghiên cứu thủ pháp hài kịch trong hai vở kịch Letellier và Les deux hommes của Stendhal. Luận văn thạc sĩ chuyên ngành văn học, Đại học Sorbonne Nouvelle Paris 3 (Pháp).)

(* Lưu ý: Thầy, Cô lấy Lí lịch khoa học của mình trên trang Web của Trường để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh.)

 
Vũ Triết Minh PDF. In Email
Thứ năm, 16 Tháng 8 2018 17:00

 

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên:

Vũ Triết Minh

Ngày tháng năm sinh:

18.01.1992

Quê quán:

Cần Thơ

Học vị:

Thạc sĩ                      Năm được phong: 2017

Chức danh:

Năm được phong:

Môn giảng dạy:

Thực hành tiếng, Ngữ pháp, Địa lí du lịch, Tổng quan du lịch, Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành Du lịch

Đơn vị công tác:

Khoa Tiếng Pháp

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

B- PHẦN DANH MỤC

Sách giáo trình, chuyên khảo:

[1]       PHƯƠNG Dung (dir), NGUYỄN THỨC Thành Tín, VŨ Triết Minh, 2019, Nâng cao vốn từ vựng tiếng Pháp theo chủ đề bằng hình ảnh. Vocabulaire en image, NXB Thanh niên.

[2]       NGUYỄN THỨC Thành Tín (dir.), VŨ Triết Minh, PHẠM Song Hoàng Phúc, VIÊN Thế Khánh Toàn, 2019, Ngữ pháp tiếng Pháp căn bản, NXB trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

[3]       NGUYỄN THỨC Thành Tín, VŨ Triết Minh, 2020, Luyện thi tiếng Pháp DELF B2 (Entraînement au DELF B2), NXB Thanh niên.

Bài báo khoa học

[1]       Vũ Triết Minh, 2016, Về việc phân loại các ngữ tượng hình trong tiếng Pháp, Kỉ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TP.HCM năm học 2016-2017.

[2]       NGUYỄN THỨC Thành Tín, VIÊN Thế Khánh Toàn, VŨ Triết Minh, 2018, « Giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành du lịch theo phương pháp dự án Free Walking Tours » (« Enseignement des langues de spécialité Tourisme selon le projet Free Walking Tours ») in Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự, số 14-7, Học viện Quân sự, Hà Nội, pp. 93-100.

[3]       NGUYỄN THỨC Thành Tín, VIÊN Thế Khánh Toàn, VŨ Triết Minh, 2018, « Giảng dạy định hướng du lịch bằng dự án Audioguide trên izi.travel » (« Formation de tourisme par le projet Audioguide sur izi.travel) in Tạp chí Ngôn ngữ (Language), số 9 (352), Viện Ngôn ngữ, Hà Nội, pp. 66-77.

[4]       NGUYỄN THỨC Thành Tín, VŨ Triết Minh, 2019, « Enseignement des langues de la spécialité Tourisme selon le projet Free Walking Tour », in Les Cahiers Internationaux du Tourisme, số 11, Centre International de Recherche Vatel en Tourisme et Hôtellerie, pp. 83-95.

[5]       VŨ Triết Minh, 2021, Vers une grammaire contrastive des temps verbaux pour les apprenants vietnamiens du français langue étrangère (FLE), Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 18(1), 83-94.

Đề tài nghiên cứu

Luận văn Thạc sĩ

[1]          Vũ Triết Minh, 2016, Les locutions figuratives dans l’enseignement du français langue étrangère (FLE), luận văn thạc sĩ Lí luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp, Đại học Sư phạm TP. HCM.

Đề tài nghiên cứu cấp trường

[1]          Nhu cầu về bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiếng Pháp ở các trường phổ thông khu vực phía Nam (CS.2020.19.41), NGUYỄN THỨC Thành Tín (chủ nhiệm), VŨ Triết Minh, VIÊN Thế Khánh Toàn, PHẠM Duy Thiện, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, tháng 12.2021

 

 
Viên Thế Khánh Toàn PDF. In Email
Thứ năm, 16 Tháng 8 2018 17:00

LÍ LỊCH KHOA HỌC

A- PHẦN BẢN THÂN


Họ và tên:

Viên Thế Khánh Toàn

Ngày tháng năm sinh:

25/07/1984

Quê quán:

Hà Nam

Học vị:

Tiến sĩ                     Năm được phong: 2022

Chức danh:

Giảng viên chính    Năm được phong: 2023

Môn giảng dạy:

Ngôn ngữ Pháp, Phương pháp giảng dạy, Luật Du lịch, Quản trị lữ hành

Đơn vị công tác:

Khoa Tiếng Pháp

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

0907101027

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

B- PHẦN DANH MỤC

Sách giáo trình, chuyên khảo:

[1]        NGUYỄN THỨC Thành Tín (dir.), VŨ Triết Minh, PHẠM Song Hoàng Phúc, VIÊN Thế Khánh Toàn. (2019). Ngữ pháp tiếng Pháp căn bản. NXB trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Bài báo khoa học

[1]        NGUYỄN THỨC Thành Tín, VIÊN Thế Khánh Toàn, VŨ Triết Minh. (2018). Giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành du lịch theo phương pháp dự án Free Walking Tours (« Enseignement des langues de spécialité Tourisme selon le projet Free Walking Tours »). Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự, số 14-7, Học viện Quân sự, Hà Nội, pp. 93-100.

[2]        NGUYỄN THỨC Thành Tín, VIÊN Thế Khánh Toàn, VŨ Triết Minh. (2018). Giảng dạy định hướng du lịch bằng dự án Audioguide trên izi.travel (« Formation de tourisme par le projet Audioguide sur izi.travel »). Tạp chí Ngôn ngữ (Language), số 9 (352), Viện Ngôn ngữ, Hà Nội, pp. 66-77.

[3]        VIÊN Thế Khánh Toàn. (2021). Ressources webmatiques sur le tourisme : analyses et exploitation pédagogique pour les classes de FLE de la filière de tourisme. Acte de séminaire régional « Enseignement / apprentissage du et en français : regards croisés », Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Siem Reap, Cambodge, pp. 331-340.

[4]       VIÊN Thế Khánh Toàn & PHẠM Song Hoàng Phúc. (2022). L’efficacité de l’exploitation des ressources documentaires en ligne pour l’apprentissage des compétences orales. Tạp chí khoa học-Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, pp. 277-289

Báo cáo hội nghị

[1]        VIÊN Thế Khánh Toàn, « Ressources webmatiques sur le tourisme : analyses et exploitation pédagogique pour les classes de FLE de la filière de tourisme », Séminaire régional « Enseignement / apprentissage du et en français : regards croisés », Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Siem Reap, Campuchia, tháng 12.2019.

[2]        VIÊN Thế Khánh Toàn, « L’utilisation des ressources documentaires en ligne pour l’apprentissage de la compréhension orale chez les étudiants de la Filière de tourisme », Séminaire régional de recherche francophone « Utilité du français dans la diffusion des connaissances, le développement des compétences professionnelles et la communication scientifique », Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), TP.HCM, tháng 12.2021.

Đề tài nghiên cứu

Luận văn Thạc sĩ

[1]       Exercices d’écoute sur TV5monde.com, outil d’accopagnement dans l’apprentissage de la compréhension orale chez les étudiants de la filière de tourisme, luận văn thạc sĩ LL&PPDH tiếng Pháp, GVHD : NGUYỄN Minh Thắng, ĐH Sư Phạm TP.HCM, 2015.

[2]       Egalité homme-femme au travail, GVHD : CAO Nhất Linh, ĐH Panthéon Assas-Paris II (Pháp), 2014.

Đề tài nghiên cứu cấp trường

[1]       Nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiếng Pháp ở các trường phổ thông khu vực phía Nam, NGUYỄN THỨC Thành Tín (chủ nhiệm), PHẠM Duy Thiện, VIÊN Thế Khánh Toàn , VŨ Triết Minh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, năm 2021

[2]       Sử dụng nguồn tư liệu trực tuyến để nâng cao hiệu quả giảng dạy các kỹ năng nghe nói của Khoa tiếng Pháp Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (CS.2020.19.42), VIÊN Thế Khánh Toàn (chủ nhiệm), NGUYỄN THỨC Thành Tín, VŨ Triết Minh, PHẠM Song Hoàng Phúc, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, tháng 1.2022

[3]       Thực nghiệm mô hình doanh nghiệp khoán việc trong học phần thực hành nghề nghiệp du lịch (CS.2022.19.50), NGUYỄN THỨC Thành Tín (chủ nhiệm), VIÊN Thế Khánh Toàn , VŨ Triết Minh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, tháng 8.2023

Hướng dẫn khóa luận sinh viên

[1]        « Le parc d’attractions Dam Sen », TRẦN Đỗ Gia Bảo, tháng 2016.

[2]        « Les monuments historiques à Ho Chi Minh Ville aux yeux des visiteurs (Le cas de la Cathédrale Notre-Dame de Saigon)», HOÀNG Minh  Tân, tháng 2016.

[3]        « Les difficultés chez les étudiants de la Filière de Tourisme dans l’élaboration d’une présentation en français d’un site touristique », NGÔ Kim Zi, 2017.

[4]        « Les étudiants de l’université de Pédagogie de Ho Chi Minh Ville et les nouvelles tendances touristiques (Le cas du tourisme communautaire) », NGUYỄN Ảnh Vinh, 2017.

 

 
Trang 1 trong tổng số 5


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 1341 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5