Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Didactic Toan
  
Trang Chủ Giới thiệu Lịch sử cộng tác
Lịch sử cộng tác
Giữa Đại học Sư phạm TP. HCM và Đại học Joseph Fourier Grenoble I
 • 1990 : thỏa thuận hợp tác liên đại học đầu tiên
 • 1990 -1995 : giúp đỡ tài liệu khoa học và đào tạo các Giảng viên cho phía Việt nam tại Pháp.
 • 1995 : Hội thảo cấp vùng các quốc gia sử dụng tiếng Pháp Đông Nam Á : Didactic các môn khoa học và đào tạo giáo viên
 • 95 - 99 : Đào tạo đồng hướng dẫn ba tiến sỹ Didactic Toán, giữa ĐH Joseph Fourier và ĐHSP TP.HCM, với sự tài trợ của MAE và Tổng lãnh Sự quán Pháp tại TP.HCM
 • 1999 : Dự án đào tạo Thạc Sỹ Didactic Toán tại ĐHSP TP.HCM
 • 1999 : Thỏa thuận hợp tác liên đại học lần thứ hai, cho phép những người có bằng Thạc Sỹ Didactic Toán của ĐHSP TP. HCM được học trực tiếp tiến sỹ tại Đại học Joseph Fourier
 • 2000 : Bắt đầu đào tạo Thạc Sỹ Didactic Toán tại ĐHSP TP.HCM
 • Kể từ 2002, Đào tạo đồng hướng dẫn các nghiên cứu sinh có bằng Thạc sỹ Didactic Toán, giữa ĐH Joseph Fourier và ĐHSP TP.HCM, với sự tài trợ của vùng Rhône-Alpes và AUF
 • 2002-2006 : Cộng tác nghiên cứu với sự tài trợ của vùng Rhône-Alpes và chương trình DUO-ASEM
 • 2005 : Hội thảo quốc gia Việt – Pháp Didactic Toán lần thứ nhất tại ĐHSP TP. HCM : Didactic và Phương pháp dạy học Toán
 • 2006 : Dự án mở mã số tiến sỹ Didactic Toán tại ĐHSP TP.HCM
 • 2006 : Xây dựng trong web Didactic Toán với sự tài trợ của chương trình DUO-FRANCE, Khoa Toán – Tin học ĐHSP TP.HCM và ĐHSP TP.HCM
 • 2007 : Trường didactic Toán lần thứ nhất tại Đà Lạt
 • 2010 : Hội thảo quốc gia Việt – Pháp Didactic Toán lần thứ hai tại ĐHSP TP. HCM : Didactic và Phương pháp dạy học và Việc dạy/học Toán
 
Quá trình hợp tác và những đóng góp quan trọng của hai chuyên gia Claude Comiti và Annie Bessot cho Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh

1. Lịch sử cộng tác

Quan hệ hợp tác giữa Đại học Joseph Fourier – Grenoble 1 với Đại học Sư phạm TP HCM đã có từ hơn 15 năm, trong đó hai chuyên gia Claude COMITI và Annie BESSOT đóng vai trò quan trọng.

Thực ra, vào thời kỳ đầu, quan hệ hợp tác được đặt trong một khuôn khổ rộng hơn về phía Việt Nam. Sự hợp tác này đã bắt đầu có từ năm 1982, sau khi GS Phạm Minh Hạc – lúc đó là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục Việt nam sang thăm Viện đào tạo giáo viên của Đại học Joseph Fourier mà bà C. COMITI là Phó giám đốc phụ trách quan hệ quốc tế. Sau chuyến viếng thăm này, một số nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Giáo dục và giảng viên các trường Đại học Sư phạm đã được cử sang Grenoble làm việc.

Năm 1987, theo lời mời của GS Phạm Minh Hạc – lúc này đã là Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo, bà C. COMITI sang thăm Việt Nam. Sau chuyến thăm đó, một số đợt đào tạo về Lý luận và Phương pháp dạy học các môn Toán, Vật lý, Sinh vật lần lượt được triển khai ở ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Huế. Mỗi đợt đào tạo kéo dài gần 3 tuần lễ. Tham dự các khóa đào tạo này là giảng viên các trường ĐHSP từ Nam chí Bắc (Hà Nội, Vinh, Huế, Quy Nhơn, TP Hồ Chí Minh).

Về Lý luận và Phương pháp dạy học Toán, các đợt đào tạo này đều do hai chuyên gia C. COMITI, A. BESSOT làm phụ trách chính (cùng với F. Richard và C. Macgolinas). Chính từ những đợt giảng dạy ấy mà mười lăm giảng viên đã được lựa chọn và được Pháp cấp học bổng để sang Grenoble học tập, nghiên cứu. Hầu hết những người phụ trách các khối song ngữ ở các trường ĐHSP sau này đều nằm trong số những thực tập sinh được đào tạo tại Grenoble. Trong khuôn khổ hợp tác ấy, từ 1989 đến 1995,  phía bạn đã đào tạo cho Việt Nam hàng chục thạc sĩ ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Toán, Tin học, Vật lý. 6 người trong số đó sau này đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Grenoble.

Kể từ đầu những năm 1990, sự hợp tác tập trung vào ĐHSP TP HCM, thông qua 2 thỏa ước do ĐHSP TP.HCM ký kết với Viện đào tạo Giáo viên Grenoble và ĐH Joseph Fourier. Suốt hơn 15 năm qua quan hệ hợp tác này ngày càng phát triển và đạt được những thành quả mà ngay cả Sứ quán Pháp tại Việt nam cũng phải thừa nhận là rất ít chương trình hợp tác đạt được.

2. Một số kế quả đạt được qua chương trình hợp tác giữa ĐHSP TP HCM và ĐH JOSEPH FOURIER

2.1. Về nghiên cứu khoa học:

 • Năm 1995 : ĐHSP được chọn làm cơ quan tổ chức Hội thảo đầu tiên về « Didactic các môn khoa học » của cộng đồng Pháp ngữ vùng Đông nam châu Á. Hội thảo có hơn 200 người tham dự, đến từ Pháp, Việt Nam, Lào, Campuchia. Nó đánh dấu một giai đoạn quan trọng vì thu hút sự quan tâm của nhiều giảng viên đại học và các nhà nghiên cứu giáo dục. Bà C. COMITI là người đồng tổ chức về phía Pháp. Một cuốn sách song ngữ sau đó đã được Nhà xuất bản  Giáo dục phát hành.
 • Năm 1999, sự phối hợp giữa hai chuyêngia C. COMITI, A. BESSOT với Khoa Tiếng Pháp – ĐHSP TP HCM đã dẫn đến chỗ một séminaire về « Lý luận và Phương pháp dạy học» đã được tổ chức, tạo nên sự phát triển mới ở Việt Nam cho ngành Lý luận và Phương pháp dạy học các môn học.
 • Tháng 6/2005, các chuyên gia A. BESOT và C. COMITI, cùng với khoa Toán – Tin, ĐHSP TP HCM tổ chức Hội thảo Việt-Pháp lần thứ nhất về Didactic và Phương pháp dạy học toán.
 • Tháng 3/2007, Tổ Didactic toán – ĐH Joseph Fourier mà hạt nhân là các chuyên gia A. BESSOT, C. COMITI, cùng với khoa Toán – Tin, ĐHSP TP HCM và ĐH Đà Lạt tổ chức Trường Didactic Lần thứ nhất, thu hút sự tham gia của gần 40 nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu, giảng viên các trường ĐHSP, CĐSP, giáo viên THPT.
 • Hai dự án hợp tác nghiên cứu khoa học đã được tiến hành với sự đồng chủ trì của Tổ Didactic Toán – ĐH Joseph Fourier và Khoa Toán – Tin ĐHSP TP HCM :

1. Integrating pocket calculators within mathematics teaching ;

2. Creation of a trilingual web site (french-vietnamese-english) in didactics of mathematics ;

Hai dự án này đều do bà A. BESSOT phụ trách. Trong khuôn khổ hai dự án, một số luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ ngành Lý luận và Phương pháp dạy học toán đã được thực hiện

2.2. Về đào tạo

 • Cũng kể từ năm 1995, quan hệ hợp tác tập trung vào hướng đào tạo giảng viên có trình độ cao trong ngành Lý luận và Phương pháp dạy học cho ĐHSP TP HCM. Được sự ủng hộ của Sứ quán Pháp, từ 1993 đến 2001 đã có 3 giảng viên được đào tạo tại ĐH Joseph Fourier và họ đã nhận được học vị tiến sĩ về Lý luận và Phương pháp dạy học các môn học. Các chuyên gia A. BESSOT, C. COMITI tham gia hướng dẫn 2 trong 3 luận án tiến sĩ này.
 • Năm 2001, với hạt nhân là 3 tiến sĩ và với sự hỗ trợ của Tổ Didactic toán của ĐH Joseph Fourier, trường ĐHSP TP HCM bắt đầu đào tạo Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học toán.  Từ đó đến nay, trường đã tuyển sinh đến khóa thứ 7. Số học viên ngày càng nhiều, chứng tỏ chất lượng đào tạo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo giáo viên khu vực phía Nam. Làm nên chất lượng này có công đóng góp không nhỏ của các chuyên gia A. BESSOT cà C. COMITI. Chẳng hạn, họ đã :

1. Tham gia giảng dạy và hướng dẫn luận văn những khóa đầu : 4 đợt giảng dạy với khoảng 300 tiết

2. Hàng năm tổ chức tại ĐHSP TP HCM các séminaire cho học viên, qua đó nâng cao trình độ học viên và đặc biệt là giúp học viên hoàn thành luận văn với chất lượng cao ;

3. Tham gia chấm luận văn thạc sĩ. Sự có mặt của họ trong hội đồng chấm luận văn khiến cho bằng Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học toán mà ĐHSP TP HCM cấp cho học viên cũng được ĐH Joseph Fourier thừa nhận tương đương với bằng thạc sĩ của Pháp. Điều này cho phép một số học viên được sang làm luận án tiến sĩ tại ĐH Joseph Fourier.

4. Cùng với các giảng viên của ĐHSP TP.HCM viết giáo trình song ngữ « Didactic toán », phục vụ cho công tác đào tạo sau đại học.

 • Nhờ có sự nhiệt tình giúp đỡ của các chuyên gia A. BESSOT và C. COMITI, từ 2001 đến nay, đã có thêm 8 giáo viên Việt  Nam được cấp học bổng sang Grenoble làm luận án tiến sĩ. Cả 6 người này đều làm việc dưới sự đồng hướng dẫn luận án của các thành viên tổ Didactic thuộc ĐH Joseph Fourier, trong đó các chuyên gia A. BESSOT và C. COMITI giữ vai trò chủ chốt. Trong đó 7 người đã bảo vệ thành công luận án và 1 người còn lại sẽ bảo vệ vào tháng 9/2014.
  Tổ Didactic Toán – ĐH Joseph Fourier (do bà A. BESSOT phụ trách) đã tích cực góp phần xây dựng dự án mở mã số đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học toán tại ĐHSP TP HCM. Dự án đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo chấp nhận. Trong tương lai, việc đào tạo tiến sĩ sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn của Tổ Didactic Toán – ĐH Joseph Fourier.
 • Phối hợp với ĐHSP TP HCM, các chuyên gia đã góp phần tích cực vào việc mở trang web « Didactic Toán » viết bằng ba thứ tiếng (Việt – Anh – Pháp), một mặt để giới thiệu ĐHSP TP HCM với thế giới, mặt khác nhằm chuẩn bị cho việc đào tạo tiến sĩ ngành Lý luận và Phương pháp dạy học toán tại trường (http://didactictoan.hcmup.edu.vn).
 • Không chỉ giới hạn trong phạm vi Lý luận và Phương pháp dạy học toán, các chuyên gia còn quan tâm đến việc đào tạo giảng viên có trình độ cho khoa Vật lý – ĐHSP TP HCM. Chính nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các chuyên gia mà 1 cựu sinh viên của khoa Vật lý đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Vật lý mà trong tương lai sẽ xin về công tác tại Khoa. Một cán bộ trẻ khác của Khoa Vật lý hiện đang theo chương trình đào tạo thạc sĩ tại ĐH Joseph Fourier bằng học bổng do các chuyên gia xin. Hơn thế, họ đã có kế hoạch để cán bộ này tiếp tục được đào tạo tiến sĩ ở Pháp. Mong muốn của họ là đào tạo cho ĐHSP TP HCM một số hạt nhân có trình độ cao để từ đó giúp Trường phát triển đội ngũ và uy tín, đáp ứng yêu cầu của một trường sư phạm trọng điểm.

3. Kết luận

Quan hệ hợp tác giữa ĐHSP TP HCM và ĐH Joseph Fourier kéo dài đã hơn 15 năm với những thành quả xuất sắc. Từ quan hệ hợp tác này, nhiều giảng viên của các trường ĐHSP đã được đào tạo ở trình độ cao. Từ chỗ không có tiến sĩ nào, hiện nay Tổ Phương pháp giảng dạy toán của ĐHSP TP HCM đã có 3 tiến sĩ, 1 thực tập sinh được đào tạo ở ĐH Joseph Fourier ; 1 nghiên cứu sinh đang hoàn thành luận án ở giai đoạn cuối tại Pháp để bảo vệ vào tháng 8/2007 ; 2 cán bộ trẻ khác đang được đào tạo thạc sĩ và trong tương lai có thể sẽ được sang Pháp học tiếp. Ở khoa Vật lý cũng đang có 1 cán bộ trẻ được đưa sang đào tạo ở ĐH Joseph Fourier. Những Tiến sĩ không phải là giảng viên của ĐHSP TP HCM nhưng do ĐH Joseph Fourier đào tạo cũng bắt đầu tham gia giảng dạy sau đại học cho trường. Uy tín của Bộ môn Phương pháp giảng dạy, Khoa Toán - Tin, ĐHSP TP HCM được thừa nhận rộng rãi trong đội ngũ các nhà nghiên cứu chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học toán ở Việt Nam. Uy tín ấy là một yếu tố tạo nên thương hiệu cho ĐHSP TP HCM trong đội ngũ các nhà chuyên môn thuộc Viên nghiên cứu chiến lược phát triển giáo dục, các trường ĐHSP và đông đảo đội ngũ giáo viên phổ thông (đặc biệt ở các tỉnh phía nam).

Với sự ủng hộ bền bỉ của lãnh đạo hai trường, lãnh đạo khoa Toán – Tin, lãnh đạo Tổ Didactic toán ở Grenoble, của TS Trần Văn Tấn, TS Nguyễn Xuân Tú Huyên, và sự tham gia tích cực, nhiệt thành của những cán bộ giảng dạy có liên quan, có thể khẳng định rằng sở dĩ quan hệ hợp tác đó ngày càng phát triển và đạt được những thành tựu to lớn là nhờ có sự đóng góp quan trọng của hai chuyên gia A. BESSOT, C. COMITI. Họ đã giúp đỡ ĐHSP TP HCM không chỉ bằng trách nhiệm mà bằng cả tình cảm. Họ xem việc hợp tác với ĐHSP TP HCM như một mục đích cuộc đời mà họ đã đặt kế hoạch phấn đấu từng bước một. Họ đã phải tìm cách vượt qua biết bao khó khăn, đặc biệt trong việc tìm nguồn hỗ trợ tài chính để duy trì chương trình hợp tác, để giúp cho nhiều giảng viên Việt Nam được đào tạo tiến sĩ ở Pháp.

 
 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học