Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT


 Tin mới cập nhật 

Mời tham dự Tư vấn Chuyên ngành cho SV ngành CNTT

Thân gởi các bạn sinh viên khóa 43 KHMT, K44, và K45. Vào sáng thứ 4, ngày 22 tháng 7, Khoa CNTT sẽ tổ chức buổi trao đổi: Chọn chuyên ngành cho các bạn K44, Tham dự seminar về AI in Banking do Dr.Vinh Đặng (tốt nghiệp TS tại Pháp, đi làm...