Khoa Toán-Tin
  
Ban chủ nhiệm khoa
  • Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
  • Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Mỵ Vinh Quang, TS. Nguyễn Thị Nga
 
Công đoàn
  • Chủ tịch: TS. Nguyễn Hà Thanh
  • Phó chủ tịch: Trương Thị Bích Phượng
  • Ủy viên: TS. Trần Tuấn Nam
 
Chi ủy
  • Bí thư: Đồng chí Trịnh Công Diệu
  • Ủy viên: Đồng chí Mỵ Vinh Quang
 
Giáo vụ khoa
  • Cô Trương Thị Bích Phượng
  • Cô Hồ Thị Ngọc Điệp
 

 Nghiên cứu khoa học 

Thông báo về chuyến thăm và làm việc của GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13)

  Nhằm đẩy mạnh Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Sau đại học, Khoa Toán – Tin học mời Giáo sư Lionel Schwartz (ĐH Paris 13) về thăm và làm việc tại Khoa từ ngày 19/4 đến 25/4/2018. GS Lionel Schwartz là một chuyên...
 

 Hội nghị - Hội thảo 

Thông báo số 1 về Hội nghị toán học và đổi mới phương pháp dạy học năm 2018

Nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong những năm qua và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Toán học tại Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, khoa Toán – Tin dự định tổ chức Hội nghị Toán học và đổi mới phương...