Khoa Toán-Tin
  
Bộ môn Giải tích

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Bích Huy

 • PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
 • TS. Trần Trí Dũng
 • TS.Nguyễn Văn Đông
 • TS. Nguyễn Thành Nhân
 • ThS. Phan Thiện Danh
 • Lê Quang Tuấn

 

 
Bộ môn Đại Số

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Mỵ Vinh Quang

 • PGS.TS. Trần Tuấn Nam
 • TS. Trần Huyên
 • TS. Nguyễn Đình Lân
 • TS. Phạm Thị Thu Thủy
 • ThS. Đinh Công Chủ
 • ThS. Phan Trường Linh
 • ThS. Phan Duy Nhất

 

 
Bộ môn Hình Học

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Hà Thanh

 • TS. Nguyễn Thái Sơn
 • ThS. Nguyễn Duy Thanh
 • ThS. Lê Ngô Hữu Lạc Thiện

 

 
Bộ môn Toán Ứng Dụng

Trưởng bộ môn: TS. Phạm Duy Khánh

 • TS. Trịnh Công Diệu
 • TS. Hoàng Thị Thảo Phương
 • TS. Nguyễn Chí Long

 

 
Bộ môn Phương Pháp Giảng Dạy

Trưởng bộ môn: TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung

 • PGS.TS. Lê Thị Hoài Châu
 • TS. Tăng Minh Dũng
 • TS. Vũ Như Thư Hương
 • TS. Nguyễn Thị Nga
 • ThS. Bùi Thị Thanh Mai

 

 

 Nghiên cứu khoa học