Khoa Toán-Tin
  
Bộ môn Giải tích

Trưởng bộ môn: TS. Trần Trí Dũng

 • PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
 • PGS.TS. Nguyễn Bích Huy
 • TS. Nguyễn Văn Đông
 • TS. Nguyễn Thành Nhân
 • ThS. Phan Thiện Danh
 • Lê Quang Tuấn

 

 
Bộ môn Đại Số

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Mỵ Vinh Quang

 • PGS.TS. Trần Tuấn Nam
 • TS. Trần Huyên
 • TS. Nguyễn Đình Lân
 • TS. Phạm Thị Thu Thủy
 • TS. Phan Duy Nhất

 

 
Bộ môn Hình Học

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Lê Chí Quyết

 • TS. Nguyễn Hà Thanh
 • TS. Nguyễn Thái Sơn
 • ThS. Nguyễn Duy Thanh

 

 
Bộ môn Toán Ứng Dụng

Trưởng bộ môn: TS. Phạm Duy Khánh

 • TS. Đào Huy Cường
 • TS. Hoàng Thị Thảo Phương
 • TS. Nguyễn Chí Long
 
Bộ môn Phương Pháp Giảng Dạy

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung

 • PGS.TS. Lê Thị Hoài Châu
 • TS. Tăng Minh Dũng
 • TS. Vũ Như Thư Hương
 • TS. Nguyễn Thị Nga
 • ThS. Bùi Thị Thanh Mai

 

 

 Nghiên cứu khoa học 

Thông báo về chuyến thăm và làm việc của GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13)

  Nhằm đẩy mạnh Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Sau đại học, Khoa Toán – Tin học mời Giáo sư Lionel Schwartz (ĐH Paris 13) về thăm và làm việc tại Khoa từ ngày 19/4 đến 25/4/2018. GS Lionel Schwartz là một chuyên...
 

 Hội nghị - Hội thảo 

Thông báo số 1 về Hội nghị toán học và đổi mới phương pháp dạy học năm 2018

Nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong những năm qua và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Toán học tại Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, khoa Toán – Tin dự định tổ chức Hội nghị Toán học và đổi mới phương...