Khoa Toán-Tin
  
Tạp chí khoa học (Khoa học Tự nhiên và công nghệ) trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 2(67).

Mục lục bài báo của giảng viên khoa Toán-Tin trên Tạp chí Khoa học (Khoa học Tự nhiên và Công nghệ) số 2 (67) trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 2/2015:

STT

Tác giả

Tên bài báo

Trang

1

Trần Minh Phương

Nguyễn Thành Nhân

Asymptotic formulas for the forces and torques of two close particles in a Stokes fluid

78

 
Nghiệm thu đề tài cấp bộ "Đồng điều địa phương suy rộng cho môđun compắc tuyến tính"

Tên đề tài: "Đồng điều địa phương suy rộng cho môđun compắc tuyến tính"

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Tuấn Nam

Thời gian: 14h30, thứ 7, ngày 9/4/2011

Địa điểm: Phòng C907

 
Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "Một lớp bài toán biên cho phương trình vi phân hàm bậc cao với điều kiện biên dạng hàm"

Tên đề tài: "Một lớp bài toán biên cho phương trình vi phân hàm bậc cao với điều kiện biên dạng hàm"

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Nguyễn Anh Tuấn

Thời gian: 15h30, thứ 4, ngày 6/4/2011

Địa điểm: Phòng C1009

 
Truy cập kho cơ sở dữ liệu điện tử Math SciNet trong năm 2011

Để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, khoa Toán-Tin đã trả phí sử dụng kho cơ sở dữ liệu trực tuyến Math SciNet trong năm 2011:

http://www.ams.org/mathscinet/search.html

Để thuận tiện cho việc truy cập, địa chỉ web nói trên sẽ được đặt trong mục "Liên kết site" của trang web khoa Toán-Tin.

Lưu ý: Chỉ những máy tính có IP của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh mới được quyền truy cập kho cơ sở dữ liệu này (ví dụ: máy tính của giảng viên trong văn phòng khoa).

 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 3 Nghiên cứu khoa học 

Thông báo về chuyến thăm và làm việc của GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13)

  Nhằm đẩy mạnh Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Sau đại học, Khoa Toán – Tin học mời Giáo sư Lionel Schwartz (ĐH Paris 13) về thăm và làm việc tại Khoa từ ngày 19/4 đến 25/4/2018. GS Lionel Schwartz là một chuyên...
 

 Hội nghị - Hội thảo 

Thông báo số 1 về Hội nghị toán học và đổi mới phương pháp dạy học năm 2018

Nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong những năm qua và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Toán học tại Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, khoa Toán – Tin dự định tổ chức Hội nghị Toán học và đổi mới phương...