Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Công tác cán bộ Qui hoạch cán bộ
Kế hoạch thực hiện công tác Qui hoạch cán bộ từ 2010-2015 PDF Print E-mail
Monday, 15 March 2010 04:28
Kế hoạch thực hiện công tác Qui hoạch cán bộ. Tải file ở đây
Kế hoạch bổ sung thực hiện công tác Qui hoạch cán bộ - Tải file ở đây
Tiêu chuẩn cán bộ từng chức danh - Tải file ở đây
Phiếu giới thiệu chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng - Tải file ở đây
Phiếu giới thiệu chức danh Trưởng, Phó đơn vị - Tải file ở đây
Bảng nhận xét, đánh giá cán bộ - Tải file ở đây