Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Phòng Công Nghệ Thông Tin
Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 
 
Nhiệm vụ nhóm quản trị mạng
Quản Trị Mạng

Tổ chức quản lý hệ thống mạng trường ĐHSP đảm bảo hoạt động 24/24 giờ và 7/7 ngày trong tuần


Tổ chức các dịch vụ mạng như: email, Web site, ftp,…

 
System Administrator Group
Trần Thanh HùngTRAN THANH HUNG
Position: System Administrator
Major: Information Technology
Main job:
 • Manage network sysytem of Ho Chi Minh City University of Pedagogy
 • Manage network system of libraby Ho Chi Minh City University of Pedagogy
 • Support for software development group.

 

Nguyễn Đình KhiêmNGUYEN DINH KHIEM

Position: System Administrator
Major: Information Technology
Main job:
 • Quản lý đường truyền Internet
 • Manage Internet line
 • Manage email system
 • Support technique for department: C, M, G building, Biology Faculty, History Faculty...
 • Manage wireless network (M building).

 

Mai Vân Phương VũMAI VAN PHUONG VU

Position: System Administrator
Major: Information Technology
Main job:
 • Quản lý đường truyền Internet
 • Manage Internet line
 • Manage Email System of Student
 • Support technique for department...
 • Manage wireless network (C building).
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it - Phone: 0909 858 859
 
 Lastest News 

FileZilla Client

FileZillaFileZilla is free, open source, cross-platform FTP software, consisting of FileZilla Client and FileZilla Server. Binaries are available for Windows, Linux, and Mac OS X. It supports FTP, SFTP, and FTPS (FTP over SSL/TLS). As of 5 March 2009,...