Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Phòng Công Nghệ Thông Tin
Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 
 
Nhiệm Vụ Nhóm Văn Phòng
Nhóm Văn Phòng

Thực hiện các công việc văn phòng như: văn thư, lưu trữ,…


Phụ trách các công việc liên quan đến giao tiếp khách hàng (nếu có), hoàn tất các thủ tục bảo vệ và nghiệm thu đề tài các cấp

 
Nhân Sự Nhóm Văn Phòng
Lê Thị Mỹ HạnhLÊ THỊ MỸ HẠNH
Chức vụ:
Chuyên ngành:
Công việc chính:
  • Tiếp nhận yêu cầu từ các đối tác trong và ngoài trường.
  • Quản lý các thủ tục liên quan đến thanh toán với nhà cung cấp đường truyền, Internet.
  • Tổ chức, quản lý công văn: soạn thảo/trình ký, gởi/nhận, scan/upload.
  • Quản lý văn phòng phẩm
  • Quản lý tài sản được cấp của đơn vị
  • Phụ trách tổ chức lưu trữ hợp đồng các nhà cung cấp đường truyền, Internet
  • Phụ trách công tác công đoàn.
 
 Lastest News 

FileZilla Client

FileZillaFileZilla is free, open source, cross-platform FTP software, consisting of FileZilla Client and FileZilla Server. Binaries are available for Windows, Linux, and Mac OS X. It supports FTP, SFTP, and FTPS (FTP over SSL/TLS). As of 5 March 2009,...