Trạm Y tế
  
Trạm Y Tế Giới thiệu Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành
Lịch Sử - Hình Thành PDF. In Email
Thứ ba, 08 Tháng 11 2011 10:27

● Năm thành lập: 1976

Trưởng trạm :  BS Nguyễn Thị Hoàng Thúy

● Trưởng trạm y tế qua các thời kì:

◦ Từ năm 1976- 1991:BS Vũ Duy Lương

◦ Từ năm 1991- 2008:BS Vũ Quang Bình

◦ Từ năm 2009-2011: BS Nguyễn Thị Hoàng Thúy

● Đội ngũ cán bộ y tế:    ◦ 1 bác sĩ

◦ 2 nhân viên trung cấp y khoa

 

 

 

 

 
 Truy Cập 

 Weblink 

No weblink