Trạm Y tế
  
Trạm Y Tế Giới thiệu Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng - Nhiệm Vụ PDF. In Email
Thứ ba, 08 Tháng 11 2011 11:15

●  Nhiệm vụ :

◦Thực hiện việc sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường.

◦Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khi nhập học, phân loại sức khỏe, quản lí và lưu hồ sơ sức khỏe của sinh viên trong suốt khóa học.

◦Thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên.

◦ Phối hợp với Công đoàn Trường tổ chức khám sức khỏe định kì cho cán bộ, viên chức hàng năm.

◦ Tuyên truyền phòng chống  các dịch bệnh và bệnh tật học đường.

◦ Kiểm tra vệ sinh trường học,nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm.

◦Theo dõi và tư vấn về sức khỏe cho cán bộ, viên chức bị bệnh mạn tính.

● Danh Sách Cán bộ, Viên chức Trạm Y tế

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Hoàng Thúy

Trưởng Trạm

2

Nguyễn Thị Thu Hiền

NV

3

Đoàn Thị Thúy Chung

NV

 
 Truy Cập 

 Weblink 

No weblink