Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Tin tức


Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội Nghị Môi trường toàn quốc lần thứ Tư PDF. In Email
Thứ hai, 18 Tháng 5 2015 13:56

Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội Nghị Môi trường toàn quốc lần thứ Tư và các sự kiện liên quan năm 2015

 
Công văn phát động tuần lễ “Công sở văn minh, môi trường sạch đẹp” năm 2015 PDF. In Email
Thứ tư, 28 Tháng 1 2015 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM

 Số:  20/ĐHSP-KHCN&MT-TCKH

V/v phát động tuần lễ “Công sở văn minh,

môi trường sạch đẹp”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:     Trưởng đơn vị

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015 và để chào đón Tết Nguyên đán năm Ất Mùi, Ban An toàn lao động, vệ sinh và môi trường sư phạm phối hợp với Trạm Y tế, Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường và Tạp chí Khoa học phát động Tuần lễ “Công sở văn minh, môi trường sạch đẹp”. Để thực hiện tốt Tuần lễ này, Trường yêu cầu các đơn vị thực hiện các công việc sau:

1.  Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên phát động phong trào không xả rác, giữ gìn vệ sinh, môi trường trong lớp học và nơi công cộng trong toàn thể đoàn viên, hội viên.

2.  Phòng Công tác Chính trị và Học sinh Sinh viên tuyên truyền về ý nghĩa của tuần lễ này và cử cán bộ tham gia thành viên đoàn kiểm tra theo danh sách đính kèm.

3.  Các đơn vị trực thuộc tổ chức tổng vệ sinh phòng làm việc và các khu vực hữu quan từ nay đến ngày 04/02/2015.

4.  Ban An toàn lao động, vệ sinh và môi trường sư phạm kết hợp với Trạm Y tế, Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường và Tạp chí Khoa học cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra vệ sinh (theo danh sách đính kèm) tại các đơn vị.

5.  Đoàn kiểm tra làm việc và chấm điểm trong 2 ngày thứ năm ngày 05/02/2015 và thứ sáu ngày 06/02/2015 tại các đơn vị theo lịch đính kèm theo.

6.  Kết quả kiểm tra tại các đơn vị sẽ là một trong các nội dung để xét thi đua cuối năm học.

7.  Các Trưởng đơn vị có cán bộ tham gia đoàn kiểm tra tạo điều kiện để các thành viên hoàn thành nhiệm vụ.

Đề nghị các đơn vị thực hiện tốt tinh thần công văn này.

 

Nơi nhận:

-          Như trên;

-         Lưu TCHC, KHCN&MT-TCKH

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng

 
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương PDF. In Email
Thứ tư, 21 Tháng 5 2014 16:18

Xem chi tiết

 
Công văn phát động tuần lễ “Công sở văn minh, môi trường sạch đẹp” năm 2014 PDF. In Email
Thứ sáu, 10 Tháng 1 2014 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM

 
Số:    03 /ĐHSP-KHCN&MT-TCKH

V/v phát động tuần lễ “Công sở văn minh,

môi trường sạch đẹp”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:     Trưởng đơn vị

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2013 – 2014 và để chào đón Tết Nguyên đán năm Giáp Ngọ, Ban An toàn lao động, vệ sinh và môi trường sư phạm phối hợp với Trạm Y tế, Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường và Tạp chí Khoa học phát động Tuần lễ “Công sở văn minh, môi trường sạch đẹp”. Để thực hiện tốt Tuần lễ này, Trường yêu cầu các đơn vị thực hiện các công việc sau:

1.  Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên phát động phong trào không xả rác, giữ gìn tốt vệ sinh, môi trường trong lớp học và nơi công cộng trong toàn thể đoàn viên, hội viên.

2.  Phòng Công tác Chính trị và Học sinh Sinh viên tuyên truyền về ý nghĩa của tuần lễ này và cử cán bộ tham gia thành viên đoàn kiểm tra theo danh sách đính kèm.

3.  Các đơn vị trực thuộc tổ chức tổng vệ sinh phòng làm việc và các khu vực hữu quan từ nay đến ngày 15/01/2014.

4.  Ban An toàn lao động, vệ sinh và môi trường sư phạm kết hợp với Trạm Y tế, Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường và Tạp chí Khoa học cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra vệ sinh (theo danh sách đính kèm) tại các đơn vị.

5.  Đoàn kiểm tra làm việc và chấm điểm trong 2 ngày thứ năm ngày 16/01/2014 và thứ sáu ngày 17/01/2014 tại các đơn vị theo lịch đính kèm theo.

6.  Kết quả kiểm tra tại các đơn vị sẽ là một trong các nội dung để xét thi đua cuối năm học.

7.  Các Trưởng đơn vị có cán bộ tham gia đoàn kiểm tra tạo điều kiện để các thành viên hoàn thành nhiệm vụ.

Đề nghị các đơn vị thực hiện tốt tinh thần công văn này.

 

Nơi nhận:

-          Như trên;

-         Lưu TCHC, KHCN&MT-TCKH

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng

 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 3


 Tin mới cập nhật 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC TỪ 03/02/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 16/02/2020

Căn cứ Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học, Trường Đại học Sư phạm...