Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Phòng Công Nghệ Thông Tin
Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 
 
Nhiệm Vụ Nhóm Hỗ Trợ Kĩ Thuật, Dịch Vụ

 

Nhóm Hỗ Trợ Dịch Vụ, Kĩ Thuật

Hỗ trợ các đơn vị thực hiện tin học hóa công tác quản lý


Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan cập nhật thông tin của các dịch vụ: e-Learning, lịch công tác tuần, tin tức,…

 
 Lastest News 

FileZilla Client

FileZillaFileZilla is free, open source, cross-platform FTP software, consisting of FileZilla Client and FileZilla Server. Binaries are available for Windows, Linux, and Mac OS X. It supports FTP, SFTP, and FTPS (FTP over SSL/TLS). As of 5 March 2009,...