Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Phòng Công Nghệ Thông Tin
Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 
 
Nhiệm Vụ Nhóm Hỗ Trợ Kĩ Thuật, Dịch Vụ

 

Nhóm Hỗ Trợ Dịch Vụ, Kĩ Thuật

Hỗ trợ các đơn vị thực hiện tin học hóa công tác quản lý


Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan cập nhật thông tin của các dịch vụ: e-Learning, lịch công tác tuần, tin tức,…

 
 Phần mềm 

FileZilla Client

file zillaFileZilla Client (còn được gọi tắt là FileZilla) là trình khách FTP tự do, mã nguồn mở, đa nền tảng. Sẵn dùng cho Windows, Linux, và Mac OS X. Hỗ trợ FTP, SFTP , và FTPS.   Các tính năng chính: Main...