Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Phòng Công Nghệ Thông Tin
Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 
 
Dịch Vụ
Dịch vụ PDF Print E-mail
Friday, 18 March 2011 01:50

Dịch vụ phòng CNTT - Trường ĐHSP TP.HCM

 

-  Thiết kế và quản lý hệ thống mạng

-  Gia công phần mềm

 
 Lastest News 

FileZilla Client

FileZillaFileZilla is free, open source, cross-platform FTP software, consisting of FileZilla Client and FileZilla Server. Binaries are available for Windows, Linux, and Mac OS X. It supports FTP, SFTP, and FTPS (FTP over SSL/TLS). As of 5 March 2009,...