Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Phòng Công Nghệ Thông Tin
Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 
 
Sản Phẩm
Hệ thống nhắn tin SMS PDF Print E-mail
Tuesday, 15 March 2011 09:37

1. Giới thiệu

-Hệ thống cung cấp nội dung theo yêu cầu, thông qua tin nhắn trên điện thọai di động
-Có khả năng tích hợp với các hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin thông qua dịch vụ nhắn tin

2. Kiến trúc và yêu cầu hệ thống

a. Kiến trúc hệ thống

Điện thoại di động

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
(Vina, Mobi, Viettel, S-Fone, Beeline,  VietnamMobile )
Gateway của Nhà cung cấp đầu số
(8x38)
Servers chứa “Phần Mềm xử lý Tin nhắn” và “Dữ liệu của các ứng dụng

Read more...
 
Hệ thống khảo sát, đánh giá giảng viên PDF Print E-mail
Tuesday, 15 March 2011 09:36

1. Giới thiệu

- Hoạt động lấy ý kiến khảo sát, đánh giá người dạy, cán bộ quản lý là một hoạt động không thể thiếu, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, tăng cường sự phản hồi từ người học (đối với giảng viên) và cán bộ giảng viên (đối với cán bộ quản lý). Với mục đích tin học hóa toàn bộ qui trình lấy ý kiến khảo sát, đánh giá nhằm giảm thiểu chi phí về nhân lực và tài lực, chúng tôi đã xây dựng triển khai hệ thống khảo sát đánh giá cán bộ, giảng viên trường Đại học Sư Phạm TP.HCM.

2. Kiến trúc và yêu cầu hệ thống

a. Kiến trúc hệ thống

Read more...
 
Hệ thống cổng thông tin điện tử PDF Print E-mail
Tuesday, 15 March 2011 09:36

1. Giới thiệu

a. Giao diện trang chính: http://portal.hcmup.edu.vn

b. Kiến trúc

- Giao diện trang chủ cổng thông tin của Trường không cố định, được thiết kế tùy biến tùy thuộc vào yêu cầu của Trường (cho phép người quản trị Cổng thông tin tự thiết kế)
- Thông tin hiển thị trên trang chủ cổng thông tin có thể được nhập bởi nhân viên quản trị cổng thông tin Trường hoặc được thu thập trực tiếp từ  nguồn tin sub-site của các đơn vị.

 

Read more...
 
 Lastest News 

FileZilla Client

FileZillaFileZilla is free, open source, cross-platform FTP software, consisting of FileZilla Client and FileZilla Server. Binaries are available for Windows, Linux, and Mac OS X. It supports FTP, SFTP, and FTPS (FTP over SSL/TLS). As of 5 March 2009,...