280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Trang Chủ Danh bạ điện thoại
Khu Nhà C
Số Điện Thoại Đơn Vị
159 Phòng 1007 Tổ Nữ Công
161 Phòng 10.09 Phòng Họp
162 Phòng 9.01 Phòng máy Công nghệ thông tin
163 Phòng 9.02 Giáo Dục Đặc Biệt
164 Phòng 9.02 Giáo Dục Đặc Biệt
165 Phòng 9.03 Khoa Giáo Dục Quốc Phòng (Văn Phòng)
166 Phòng 9.04 Phòng Công Nghệ Thông Tin
38399556 Bộ phận Quản trị mạng Phòng Công Nghệ Thông Tin
167 Phòng 9.05 Khoa Giáo Dục Quốc Phòng
169 Phòng 9.07 Phòng Bảo Vệ Luận Án
170 Phòng 9.08 Ban Dự Án
171 Phòng 9.09 Trung tâm ngoại ngữ
172 Phòng 8.01 Hợp Tác Quốc Tế
173 Phòng 8.02 Hợp Tác Quốc Tế (Văn Phòng)
174 Phòng 8.03 Khoa Tiếng Nhật
175 Phòng 8.06 Văn Phòng Đảng Ủy
176 Phòng 8.05 Trung Tâm Việt Nhật
177 Phòng 8.04 Phòng KHCN&TCKH
180 Phòng 8.08 Văn Phòng Công Đoàn
181 Phòng 7.09 Phòng Sau Đại học
182 Phòng 7.10 Phòng Sau Đại học
183 Phòng 7.11 Phòng Sau Đại học
184 Phòng 7.12 Phòng Sau Đại học
185 Phòng Giáo Viên Lầu 2
186 Phòng Giáo Viên Lầu 3
187 Phòng Giáo Viên Lầu 4
188 Phòng Giáo Viên Lầu 5
189 Trung tâm Việt Hàn
190 Phó Hiệu trưởng (PGS.TS. Hoàng Văn Cẩn)
191 Phòng Họp - Ban Giám Hiệu
192 Phó Hiệu Trưởng (ThS. Đặng Chính Nghĩa)
193 Hiệu Trưởng (PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng)
194 Hiệu Trưởng (PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng)
195 Phó Hiệu Trưởng (TS. Nguyễn Thị Minh Hồng)
200 Phòng Kỹ Thuật, Điện, Thang Máy
0 Phòng Tổ Chức Hành Chính - Điện thoại viên
201 Nhà xe
202 TCHC - Tổ P.Vụ
203 Phòng họp C207
204 Fax, TCHC
 
Khu nhà M
Số Điện Thoại Đơn Vị
205 M.106 (Công nghệ Thông tin)
 
Khu nhà I
Số Điện Thoại Đơn Vị
207 Toán
 
Khu nhà G
Số Điện Thoại Đơn Vị
121 Khoa Địa (BCN Khoa)
122 Khoa Địa (Văn phòng)
 
Bảo Vệ - Nhà Thi Đấu
Số Điện Thoại Đơn Vị
154 Bảo Vệ Cổng 280 An Dương Vương
155 Khoa Giáo Dục Thể Chất (Văn Phòng)
156 Khoa Giáo Dục Thể Chất (BCN Khoa)
157 Bảo Vệ Cổng 221 Nguyễn Văn Cừ
 
Khu Nhà J (THTH)
Số Điện Thoại Đơn Vị
115 THTH (Giám Thị)
116 THTH (Văn Phòng)
117 THTH (Hiệu Phó)
118 THTH (Hiệu Trưởng)
 
Khu Nhà H
Số Điện Thoại Đơn Vị
101 Khoa Anh (Phòng Đọc)
102 Khoa Anh (Văn Phòng)
103 Khoa Tâm Lý Giáo Dục
104 Khoa Tâm Lý Giáo Dục (Văn phòng)
105 Khoa Ngữ Văn (Văn Phòng)
106 Khoa Ngữ Văn (BCN Khoa)
107 Khoa Hóa (BCN Khoa)
108 Khoa Hóa (Văn Phòng)
109 Khoa Lý (Văn Phòng)
110 Khoa Lý (BCN Khoa)
111 Khoa Toán (BCN Khoa)
112 Khoa Toán (Văn Phòng)
113 Khoa Sinh (BCN Khoa)
114 Khoa Sinh (Văn Phòng)
119 Tổ ngoại ngữ không chuyên (Văn Phòng)
120 Tổ ngoại ngữ không chuyên (Tổ Trưởng)
209 Khoa Công nghệ Thông tin
210 Khoa Công nghệ Thông tin (Văn phòng)
123 Khoa Sử (Văn Phòng)
124 Khoa Sử (BCN Khoa)
125 Khoa Giáo Dục Chính Trị (BCN)
126 Khoa Giáo Dục Chính Trị (Văn Phòng)
 
Khu Nhà A
Số Điện Thoại Đơn Vị
132 Khoa Giáo dục Mầm Non
133 Khoa Giáo dục Mầm Non
134 Khoa Giáo dục Tiểu học
135 Khoa Giáo dục Tiểu học
136 Phòng Kế Hoạch Tài Chính (Bà Nguyễn Thị Yến Nam)
137 Phòng Kế Hoạch Tài Chính
138 Phòng Kế Hoạch Tài Chính
139 Phòng Kế Hoạch Tài Chính (Ông Nguyễn Đình Thu)
140 Phòng Kế Hoạch Tài Chính
141 Phòng Đào Tạo (Ông Lê Ngọc Tứ)
142 Phòng Đào Tạo (Ông Trần Văn Châu)
144 Phòng Đào Tạo (Ông Tạ Quang Lâm)
145 Đoàn Thanh Niên
198 Phòng Quản Trị Thiết Bị (Ông Phạm Văn Thông)
197 Phòng Quản Trị Thiết Bị (Ông Phạm Văn Đức)
196 Phòng Quản Trị Thiết Bị (Ông Trần Văn Vĩnh)
127 Phòng CTCT-HSSV
128 Phòng CTCT-HSSV
143 Phòng CTCT-HSSV
208 Hội Sinh viên
129 Khoa Nga
206 Khoa Nga
130 Khoa Nga
131 Khoa Trung
150 Khoa Trung
153 Khoa Trung
149 Khoa Pháp
151 Khoa Pháp
152 Ban Y Tế
160 Phòng Thanh tra Đào tạo
146 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Ông Nguyễn Ngọc Trung)
147 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Văn phòng)
 
Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội từ bao giờ

Trang thông tin Phổ biến Giáo dục pháp luật


bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu