Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Tiếng Việt cho người nước ngoài
VLFC
  

album_hinh

Video CLip

Trang Chủ Biểu mẫu
Biểu mẫu
Phiếu đăng kí học ngắn hạn PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 20 Mars 2012 14:04

PHIẾU ĐĂNG KÍ  KHÓA HỌC NGẮN HẠN

TIẾNG VIỆT DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

REGISTRATION FORM

 

 

Student’s name:       …………………………………………..  Male     Female

Date of birth:           ………………………………………….

Nationality:              …………………………………………

Passport number:     ………………………………………….

Resident address:    …………………………………………………………………

………………………………………………………………….

Address in Vietnam:…………………………………………………………………

Telephone number: ……………………………      E-mail:      …………………..

What kind of class do you want to study:

Private lesson

Four-year program

Begin from:    …………………..                To:   ………………..

Time:                         from …………………………..

 

Date: …………..

Signature

 

Tải mẫu đơn tại đây (Click here to download)

 
Đơn xin dự thi đại học ngành Cử nhân tiếng Việt cho người nước ngoài PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 19 Mars 2012 11:19

ĐƠN XIN DỰ THI ĐẠI HỌC

NGÀNH CỬ NHÂN TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

KHÓA 2011-2014


Kính gửi: Ban Tuyển sinh Đại học khoa Ngữ văn

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi tên là: …………………………………………………………………….

Ngày sinh: …………………………………………………………………....

Quốc tịch: …………………………………………………………………….

Số hộ chiếu: …………………………………………………………………..

Địa chỉ hiện nay: ……………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………..

Điện thoại.…………………………………………………………………...


Tôi viết đơn này để xin dự thi Đại học ngành Cử nhân Tiếng Việt cho người nước ngoài – khóa 2011-2014 thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi sẽ tham gia kỳ thi và thực hiện đúng những quy định tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng cám ơn.Tp Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2010

Người viết đơn


Tải mẫu đơn tại đây (Click here to download)

 

 
FAQ