Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Chức Năng - Nhiệm vụ
Khoa Công nghệ Thông tin có chức năng, nhiệm vụ sau:
  • Đào tạo giáo viên Tin học, nhân lực Công nghệ Thông tin trình độ đại học, sau đại học theo các hình thức chính quy và không chính quy.
  • Trang bị kiến thức cơ bản về CNTT cho sinh viên các hệ, các khoa không chuyên.
  • Nghiên cứu, ứng dụng CNTT bước đầu nhằm phối hợp phục vụ nhu cầu nhà trường, tiến đến xây dựng bộ phận thí nghiệm và nghiên cứu chuyên sâu để giải quyết nhiều vấn đề theo yêu cầu trình độ phát triển của xã hội và cộng đồng quốc tế.
  • Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức CNTT cho đội ngũ cán bộ theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ chuyên môn theo yêu cầu công tác.
  • Phối hợp với các trường Đại học có thế mạnh về CNTT trong nước và quốc tế đào tạo và nghiên cứu ứng dụng CNTT.
  • Tồ chức các hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng CNTT ở các mức độ từ cấp trường, cấp Thành phố, cấp quốc gia, quốc tế...
  • Thực hiện hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của khoa.
Các ngành đào tạo Đại học & Sau đại học:
  • Sư phạm Tin học.
  • Công nghệ Thông tin (các chuyên ngành: Khoa học Máy tính, Công nghệ Phần mềm, Mạng máy tính & Truyền thông).
  • Thạc sỹ Khoa học Máy tính (từ tháng 8/2015).
 
 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v đóng học phí năm học 2022-2023

Khoa thông báo đến sinh viên hai ngành SP Tin và CNTT mức học phí do Trường thông báo và thời gian nộp học phí. Sinh viên tải file về xem chi...