Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ BAN CHỦ NIHỆM Chủ nhiệm Khoa các thời kỳ
Chủ nhiệm Khoa các thời kỳ PDF Imprimer Envoyer
Dimanche, 20 Mai 2012 14:20

Thầy Lê Văn Sáu

Chủ nhiệm Khoa (1976 - 1981)

 

Thầy Nguyễn Văn Đức

Chủ nhiệm Khoa (1981 - 1984)

 

Thầy Lê Vinh Quốc

Quyền Chủ nhiệm Khoa (1984 - 1988)

Chủ nhiệm Khoa (1988 - 1992) & (1992 - 1997)

 

Cô Nguyễn Thi Thư

Chủ nhiệm Khoa (1997 - 2001)

 

Thầy Dương Văn Huề

Chủ nhiệm Khoa (2001 - 2005)

 

Thầy Ngô Minh Oanh

Chủ nhiệm khoa (2005 - 2010)

 

Thầy Nguyễn Cảnh Huệ

Quyền Chủ nhiệm khoa (2011 - 2015)

 

Thầy Nguyễn Thanh Tiến (2015 - hiện nay)

 bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học