Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển chương trình Sư phạm tiếng Anh tiểu học

PDF. In Email
Thứ sáu, 06 Tháng 10 2023 01:36

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-ĐHSP ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-ĐHSP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kế hoạch số 368/KH-ĐHSP ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét tuyển các chương trình chuyên ngành, chương trình song ngữ, chương trình liên kết đào tạo đại học chính quy năm 2023;

Căn cứ thông báo số 418/TB-ĐHSP ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo đăng ký xét tuyển chương trình Sư phạm tiếng Anh tiểu học;

Căn cứ tình hình nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển,

Trường thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển chương trình Sư phạm tiếng Anh tiểu học như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo xét tuyển đến hết ngày 15/12/2023.

Trân trọng./.

 

Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển chương trình Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh

PDF. In Email
Thứ sáu, 06 Tháng 10 2023 01:35

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-ĐHSP ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-ĐHSP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kế hoạch số 368/KH-ĐHSP ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét tuyển các chương trình chuyên ngành, chương trình song ngữ, chương trình liên kết đào tạo đại học chính quy năm 2023;

Căn cứ thông báo số 420/TB-ĐHSP ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo tuyển sinh chương Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh;

Căn cứ tình hình nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển,

Trường thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển chương trình Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo xét tuyển đến hết ngày 15/12/2023.

Trân trọng./.

 

Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển chương trình liên kết đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh (thuộc ngành Liberal Studies) trình độ đại học giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) với Trường Đại học William Jessup (Hoa Kỳ

PDF. In Email
Thứ sáu, 06 Tháng 10 2023 01:34

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-ĐHSP ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-ĐHSP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kế hoạch số 368/KH-ĐHSP ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét tuyển các chương trình chuyên ngành, chương trình song ngữ, chương trình liên kết đào tạo đại học chính quy năm 2023;

Căn cứ thông báo số 1120/TB-ĐHSP ngày 24/5/2023 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo tuyển sinh chương trình Ngôn ngữ Anh (thuộc ngành Liberal Studies) liên kết đào tạo trình độ đại học giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh với Đại học William Jessup (Hoa Kỳ);

Căn cứ tình hình nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển,

Trường thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển chương trình liên kết đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh (thuộc ngành Liberal Studies) liên kết đào tạo trình độ đại học giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với Đại học William Jessup (Hoa Kỳ)
như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo xét tuyển đến hết ngày 15/12/2023.

Trân trọng./.

 

Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển ngành Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam - đợt 2

PDF. In Email
Thứ sáu, 06 Tháng 10 2023 01:33

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-ĐHSP ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-ĐHSP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kế hoạch số 368/KH-ĐHSP ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét tuyển các chương trình chuyên ngành, chương trình song ngữ, chương trình liên kết đào tạo đại học chính quy năm 2023;

Căn cứ thông báo số 425/TB-ĐHSP ngày 31/8/2023 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký xét tuyển ngành Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam - đợt  2;

Căn cứ tình hình nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển,

Trường thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển ngành Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam - đợt 2 như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo xét tuyển đến hết ngày 30/11/2023.

Trân trọng./.

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2023 (ĐỢT 2) VÀ HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC

PDF. In Email
Thứ năm, 05 Tháng 10 2023 09:46

1. Điểm trúng tuyển phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

TT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm chuẩn

1

Sinh học ứng dụng

7420203

B00; D08

20.05

Lưu ý: Điểm trúng tuyển được tính theo công thức: điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn 3 + điểm ưu tiên (nếu có, tính theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển và tải giấy báo nhập học tại ĐÂY (cổng tra cứu sẽ mở từ ngày 18h00 ngày 05/10/2023)

2. Nhập học

Thí sinh đăng ký nhập học trực tuyến tại địa chỉ: nhaphoc.hcmue.edu.vn (tài khoản: mã số sinh viên, mật khẩu: ngày tháng năm sinh) từ ngày 05/10/2023 đến trước 17h00 ngày 06/10/2023.

Thí sinh nộp hồ sơ nhập học trực tiếp vào ngày 06/10/2023 tại phongf A.110, cơ sở 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

 
Bắt đầuLùi1234567Tiếp theoCuối

Trang 1 trong tổng số 7

Trang Thông tin Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP (Phòng A.101)

280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028 38355077 - Email: tuvantuyensinh@hcmue.edu.vn