Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Hóa
  
Trang Chủ Nghiên cứu khoa học Hội nghị - Hội thảo
Hội nghị - Hội thảo
THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á” PDF Imprimer Envoyer
Samedi, 28 Juillet 2012 00:11

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á”

Đăng kí tham gia: Đại biểu có nhu cầu đăng kí viết bài và tham gia Hội thảo, xin vui lòng đăng ký (theo mẫu kèm theo) qua Phòng Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ĐT: (84 4) 37549413/ 37547101, e-mail: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

“MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á”

Bối cảnh toàn cầu hóa của Thế kỉ 21 đang đặt ra những yêu cầu, chuẩn mực mang tính toàn cầu và khu vực về năng lực của người giáo viên đồng thời là động lực thúc đẩy xu hướng liên kết chặt chẽ trong việc đào tạo giáo viên giữa các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học sư phạm. Nhận thức vấn đề này trong hoạt động tiến tới kỉ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1951 - 2011), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tổ chức hội thảo quốc tế: “Mạng lưới các trường Đại học Sư phạm ở các nước Châu Á”.

Mục đích của hội thảo là tạo ra một diễn đàn để các nhà quản lý, các chuyên gia đào tạo và nghiên cứu về giáo dục trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong đào tạo giáo viên, nhận định và đánh giá xu hướng và các vấn đề trong đào tạo giáo viên ở các nước Châu Á. Hội thảo là cơ hội để thảo luận những giải pháp, phương hướng tăng cường mạng lưới hợp tác nghiên cứu giữa các trường Đại học Sư phạm góp phần nâng cao năng lực đào tạo giáo viên của các nước trong khu vực trong đó có Việt Nam.

1. Tên Hội thảo:

Tiếng Việt: “Mạng lưới các trường Đại học Sư phạm ở các nước Châu Á”.

Tiếng Anh: “Strengthening Network of Teacher Education Universities in Asian countries”

2. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Ngày 10 tháng 10 năm 2011

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Mục đích hội thảo:

  • Chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo giáo viên, nhận định và đánh giá xu hướng và các vấn đề trong đào tạo giáo viên ở các nước Châu Á.
  • Thảo luận những giải pháp, phương hướng tăng cường mạng lưới hợp tác nghiên cứu giữa các trường Đại học Sư phạm góp phần nâng cao năng lực đào tạo giáo viên của các nước trong khu vực trong đó có Việt Nam

Đề xuất với Bộ GD-ĐT các giải pháp, phương hướng tăng cường mạng lưới hợp tác các trường đại học sư phạm.  

4. Nội dung chính của Hội thảo:

Hội thảo tập trung vào các chủ đề sau:

Tổng kết bài học kinh nghiệm đào tạo giáo viên ở các nước Châu Á và Việt Nam: đặc điểm, những vấn đề và xu hướng;

Mạng lưới các trường sư phạm:

Thực trạng, tiềm năng và xu hướng liên kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu của các trường sư phạm,

Tăng cường vai trò mạng lưới trong việc nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo giáo viên ở các nước Châu Á.

 

5. Thành phần tham gia:

  • Đại biểu quốc tế: 20 Chuyên gia về giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục từ các trường đại học/ khoa sư phạm của các nước (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Hoa Kì, Ôxtrâylia, Đức,…)
  • Đại biểu trong nước: cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, quản lý giáo dục của Bộ GD&ĐT, các trường ĐHSP, các Viện Nghiên cứu giáo dục trong cả nước.

6. Các hoạt động chủ yếu của Hội thảo:

  • Trình bày báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia quốc tế và Việt Nam;
  • Thảo luận, trao đổi ý kiến giữa chuyên gia và các đại biểu tham gia hội thảo;
  • Triển lãm các hoạt động liên kết hợp tác giáo dục và nghiên cứu

7. Kinh phí tổ chức Hội thảo:

  • Đại biểu Quốc tế: Tự túc đi lại, bảo hiểm và lệ phí các loại.
  • Đại biểu trong nước: Tự túc mọi chi phí.
  • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Đài thọ ăn ở cho Khách quốc tế trong thời gian Hội thảo tại trường.

8. Đăng ký tham dự Hội thảo và các thông tin liên quan:

Đăng kí tham gia: Đại biểu có nhu cầu đăng kí viết bài và tham gia Hội thảo, xin vui lòng đăng ký (theo mẫu đính kèm) qua Phòng Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ĐT: (84 4) 37549413/ 37547101, e-mail: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Ngôn ngữ bài viết: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Thời hạn cuối cùng:

Đăng ký tham dự hội thảo và tóm tắt bài viết: 15/06/2011

Gửi bài viết hoàn chỉnh: 20/8/2011

Mọi thông tin liên quan đến Hội thảo có thể xem thêm trên trang web của trường: www.hnue.edu.vn/news

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký, đóng dấu)

GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh

 
 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học